ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

 

przedszkole

Niepubliczne Profilowane Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem Dobry Początek w Jarosławiu ogłasza rekrutację osób na stanowisko nauczyciela przedszkola lub pedagoga specjalnego na pełny etat.

Wymagania: studia kierunkowe (licencjackie lub magisterskie), umiejętność pracy w zespole, empatia i kreatywność.

Kwalifikacje: studia z zakresu pedagogiki (przedszkolna/wczesnoszkolna/oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna)

Zakres obowiązków: praca terapeutyczna z dziećmi z autyzmem.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, pracę w młodym zespole, możliwość rozwoju.

Lokalizacja: ul. Węgierska 4, 37-500 Jarosław

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV na adres mailowy przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 783199112.

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Program kursu na wychowawcę wypoczynku

Lp.

Temat

Liczba godzin

Formy realizacji

Forma zaliczenia

1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) koordynacyjna rola władz oświatowych
2) obowiązujące przepisy

2

wykład

Z

3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

2

wykład i zajęcia praktyczne Z/o

2.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
1) rada wychowawców
2) grupa jako zespół wychowawczy
3) organizacja i rozkład dnia 4) regulamin uczestnika wypoczynku
2 wykład i zajęcia praktyczne Z/o

3.

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
1) opracowanie planu wychowawczego grupy
2) dokumentacja wychowawcy
3) obowiązki wychowawcy grupy
4) metody i formy realizacji planów wychowawczych

4

wykład i zajęcia praktyczne Z/o

4.

Ruch i rekreacja:
1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
2) metody nauki technik pływania

1

wykład Z
3) gry i zabawy ruchowe
4) gry zespołowe
5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4

zajęcia praktyczne Z/o

5.

Turystyka i krajoznawstwo:
1) cele i zadania turystyki i rajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
2) organizacja wycieczek
3) organizacja biwaków
4) gry terenowe

4

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

6.

Zajęcia kulturalno-oświatowe:
1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
4) prowadzenie kroniki
5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
6) Gry i zabawy świetlicowe
7) konkursy, wystawy, dyskusje
8) śpiew, muzyka, plastyka itp.

5

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

7.

Zajęcia praktyczno-techniczne:
1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
3) prace dekoracyjne i zdobnicze
4 indywidualne zainteresowania uczestników
5)rozwój zainteresowań uczestników

2

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

8.

Prace społecznie użyteczne:
1) cele i zadania prac społecznie użytecznych
2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
3) prace w zakresie samoobsługi
4) prace na rzecz miejsca wypoczynku
5) prace na rzecz środowiska

2

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

9.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

4

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4

zajęcia praktyczne Z/o
  Razem

36

   

W tym

25

3

8

wykład i zajęcia praktyczne

wykład

zajęcia praktyczne

 
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu    

 

Warunki ukończenia kursu

Słuchacz kursu powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego modułu kursu. Skala ocen:

 1. bardzo dobry (5,0),
 2. dobry plus (4,5),
 3. dobry (4,0),
 4. dostateczny plus (3,5),
 5. dostateczny (3,0),
 6. niedostateczny (2,0) – świadczy o braku zaliczenia modułu.

Oceny będą wystawiane na podstawie aktywności uczestnika i obserwacji jego umiejętności praktycznych.

Absolwent kursu po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie modułów przystąpi do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Po uzyskaniu oceny pozytywnej słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające jego kompetencje (uprawnienia) niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku zgodnie ze wzorem.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Miejsce szkolenia: Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie - ul.Fr. Kotuli 3a

Koszt/osoba: 170 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem: 17 856 92 88 lub e-mailem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STUDIA PODYPLOMOWE
DORADZTWO ZAWODOWE
??Wiosenna obniżka ceny??
3 100zł
Zapisy na nową grupę - pierwsze zajęcia 26.05.2018r.
-----------------------------------
Zapisy i informacja:
tel. - 17856-92-88, 501 506 024,
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 
Centrum Usług Dydaktycznych

zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji:

 

 

 

„PRACA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZKOLE”

 

 

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Tematyka konferencji:

 1. DZIECKO Z FAS W SZKOLE

        dr n. med. Małgorzata Klecka  - specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD

 1. MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE UCZNIÓW Z AUTYZMEM

      dr Katarzyna Wieczorek - wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalista usprawniania osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z autystycznym spektrum zaburzeń

 1. DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

       mgr Elżbieta Telesz- wicedyrektor Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Konferencja odbędzie się dnia

22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 900

Miejsce konferencji: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara,      Rzeszów,  ul. Witolda 11a

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024

 
 
Centrum Usług Dydaktycznych,
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej
zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji:

 

 

 

 

 

 

 

„MIĘDZY WOLNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM.  UCZEŃ W SYTUACJI ZAGROŻENIA UZALEŻNIENIEM”

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Tematyka konferencji:

 1. W PUŁAPCE WŁASNEGO CIAŁA, CZYLI O MECHANIZMACH UZALEŻNIEŃ DAWNYCH I WSPÓŁCZESNYCH

          dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka  - profesor nadzw.  WSEiI w Lublinie

 1. NIE DLA NIELETNICH CZYLI O DYNAMICE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

         mjr mgr Waldemar Osowski – mgr psychologii, major służb penitencjarnych, areszt śledczy w Lublinie

 1. IAD WŚRÓD UCZNIÓW CZYLI O ZADANIACH SZKOŁY W PROFILAKTYCE WPŁYWÓW MEDIALNYCH

         dr Małgorzata Sitarczyk- pracownik naukowy WSEiI w Lublinie

 

Konferencja odbędzie się dnia    26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 900

 Miejsce konferencji: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara  Rzeszów,  ul. Witolda 11a

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zaprasza na

bezpłatne szkolenie dla nauczycieli woj.podkarpackiego.

Praca z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodosępnej

Termin: 12 kwietnia 2018 roku.

Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A

Godziny: 15.30 - 18.30

Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88, 501 506 024

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji prosimy o wcześniejsze powiadomienie.

Lista zamknieta - zapraszamy do obserwacji strony i zapisu na kolejne bezpłatne szkolenia.

Wiosenna obniżka cen studiów podyplomowych

Przy złożeniu deklaracji uczestnictwa do 7.04.2018r. w biurze placówki

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie  przy ul.Franciszka Kotuli 3a  opłata za studia wynosi:

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 2100zł

- Organizacja i zarządzanie w oświacie - 2500zł

- Surdopedagogika – 2900zł

- Tyflopedagogika – 2900zł

- Geografia – 2900zł

- Przygotowanie pedagogiczne - 2400zł (uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela),

- Biologia – 2900zł

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu -  2900zł

- Oligofrenopedagogika – 2900zł

- Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 3000zł

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 2900zł

CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH w Rzeszowie

zaprasza na
bezpłatne szkolenie dla nauczycieli woj.podkarpackiego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ
Termin: 22 marca 2018 roku.
Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A
Godziny: 15.30 - 18.30
Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88, 501 506 024
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji prosimy o wcześniejsze powiadomienie.

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zaprasza na

bezpłatne szkolenie dla nauczycieli woj.podkarpackiego.

TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ – ROZPOZNAWANIE I DIAGNOZA WSTĘPNA W KLASACH I – III

Termin: 15 marca 2018 roku.

Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A

Godziny: 15.30 - 18.30

Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88, 501 506 024

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji prosimy o wcześniejsze powiadomienie.

Lista zamknięta - zapraszamy do obserwacji strony i zapisu na kolejne bezpłatne szkolenia.