NEWS

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

DWA ŚWIATY, JEDEN CZAS

Agnieszka Wiechnik i Natalia Wawrzyńczyk

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

logoOFERTA SZKOLENIOWA
      DLA DYREKTORÓW  SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            Centrum Usług Dydaktycznych zaprasza na trzydniowe szkolenie
             dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 

 

 

 

 

Tematyka szkolenia:

1.    Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo dziecka w świetle obowiązków szkoły/ przedszkola i przepisów prawa (odpowiedzialność pracownicza, karna, cywilna, dyscyplinarna – zasady i przebieg postępowania dyscyplinarnego).
2.    "Egzaminy zewnętrzne od 2019 roku - nowości i zmiany"
         a) ostatni egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III gimnazjum
         b) pierwszy egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej
         c) egzamin ósmoklasisty od roku 2022
         d) egzamin maturalny - ważne zmiany od roku 2023.
    3.  Innowacje pedagogiczne w szkole i w przedszkolu.
         lub Zasady udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

     Termin szkolenia:  19 – 21 października 2017 r.
      Miejsce szkolenia:  Ulanów – Hotel Galicja/Tanew
      Dojazd: autokarem (szczegółowy plan dojazdu w terminie późniejszym)
     Cena:  700 zł/os.

         Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu: 17 856 92 88, 501 506 024
                     lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15. 09. 2017 r.
                                           Zapraszamy!!!

kONFERENCJA

 

 

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zaprasza do udziału w konferencji metodycznej:
„Techniki szkolenia podstawowych umiejętności siatkarskich dziewcząt i chłopców”
Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

 

 

Program konferencji:
1.    NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA W-F W SZKOLE - mgr Marek Soja
2.    POKAZ PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SIATKARSKICH CHŁOPCÓW.
        Prowadzący - mgr Grzegorz Wisz
3.    POKAZ AKROBATYKI SPORTOWEJ UCZNIÓW SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO.
4.    POKAZ PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SIATKARSKICH DZIEWCZĄT.
       Prowadzący - mgr Michał Łukowicz


Konferencja odbędzie się dnia  15 maja 2017 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 13.00
w nowej hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 38

•    Koszt konferencji - 100 zł od osoby

Zgłoszenia należy kierować do 8 maja 2017 r. pod nr telefonu
17 856 92 88, 501 506 024 lub online
 Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

Bezpłatne warszaty dla nauczycieli woj.podkarpackiego.

Mediacje szkolne – moda, czy lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce.

mm

 

 

Tremin: 26.04.2017r.

Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A

Godziny: 15.30 - 18.30

Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

      W dniu 29 marca 2017r. w sali Audytoryjnej im. ppłk Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się bezpłatna konferencja pod tytułem „Uczeń ze spektrum autyzmu – praktyczne aspekty diagnozy, edukacji, terapii”. Organizatorami spotkania byli: Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

     Nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, pracownicy poradni pedagogicznych mieli możliwość wysłuchać interesujących wykładów i prelekcji. O tym, co nauczyciel powinien wiedzieć o spektrum autyzmu przystępnie opowiedziała dr n. med. Ewa Urbanowicz, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. O wsparciu ucznia ze spektrum autyzmu w edukacji masowej i integracyjnej, efektywnej pracy nauczyciela wspomagającego i treningu teorii umysłu dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera opowiadały:  dr n. hum. Katarzyna Patyk, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Dyrektor Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju INSIGNIS, Lublin, mgr Beata Koczur, nauczyciel w Zespole Szkół nr 4, Lublin, mgr Agnieszka Łucjanek, terapeuta Fundacji SCOLAR w Warszawie. Temat: „Spójność oddziaływań podstawą postępów w terapii – jak profesjonalnie budować środowisko terapeutyczne?” przedstawiły mgr Aneta Kotowicz-Urban, neurologopeda, terapeuta behawioralny oraz mgr Agnieszka Kotowicz, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA, Rzeszów. Na zakończenie - mgr Marta Potępa, nauczyciel, Zespół Szkół UNICEF Rzeszów opowiedziała o pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole specjalnej.

Doskonałe przygotowanie oraz profesjonalizm prowadzących sprawiły, że wielu uczestników wyraziło chęć uczestniczenia w kolejnych spotkaniach organizowanych przez Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

 

 

model002

Warsztaty dla nauczycieli zajęć technicznych. 


    Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli zajęć technicznych szkół podstawowych miasta Rzeszowa. 
W trakcie warsztatów nauczyciele będą przeszkoleni w zakresie przygotowania uczniów do zawodów szybowców halowych klasy F1N dla uczniów szkół podstawowych miasta Rzeszowa organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 24 w Rzeszowie oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

 

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch modułach:
Podczas pierwszego modułu nauczyciele zapoznają się z budową modelu oraz z praktycznymi wskazówkami jak uczniowie mają przygotować modele do zawodów.
Przedstawione będą także przykłady jak zachęcić uczniów do modelarstwa lotniczego na zajęciach technicznych.
W drugim module młodzi modelarze przedstawią techniki wyrzucania modeli na hali sportowej.
Organizatorzy zapewniają bezpłatne modele dla każdego uczestnika warsztatów oraz modele dla zgłoszonych szkół do zawodów.
Warsztaty odbędą się 30 marca 2017 roku o godzinie 13.00
Zgłoszenia należy dokonywać na stronie


Zgłoszenie online na warsztaty
W terminie do 28.03.2017roku. 

przygNowe edycje studiów podyplomowych - Przygotowanie pedagogiczne (uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela), Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pierwsze zajęcia 18.03.2017r.


Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopii dowodu osobistego


Zajęcia będą odbywać się w Gimnazjum nr 1 w Rzeszowie
Zapisy i informacja:
tel. - 17856-92-88, 501 506 024,
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpłatne warszaty dla nauczycieli woj.podkarpackiego.

EMISJA GŁOSU

 

gos

Tremin: 30.03.2017r.

Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A

Godziny: 16.30 - 19.30

Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Bezpłatne warszaty dla nauczycieli woj.podkarpackiego.

"Muzykować każdy może".

muzykowanie

 

Tremin: 17.03.2017r.

Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A

Godziny: 15.30 - 18.30

Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarządzanie

 

 

Nowa edycja kierunku - Organizacja i zarządzanie oświatą.

 

Pierwsze zajęcia październik 2017r.


Czas trwania: 220h

Program  studiów  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27  października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.


 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopii dowodu osobistego

- wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)

 

Zajęcia będą odbywać się w Gimnazjum nr 1 w Rzeszowie
Zapisy i informacja:
tel. - 17856-92-88, 501 506 024,
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

konferencja01 otw sz

 

 

 

 

Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych
Centrum Usług Dydaktycznych

w Rzeszowie na rok 2017

 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzi Marek Soja, wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie  (dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w tym Kuratorium),
były przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim,
mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

 

 

1.    Statut szkoły, jak go prawidłowo ułożyć a następnie zmieniać (nowelizować).

Statut szkoły jest bardzo najważniejszym szkolnym dokumentem. A zarazem najsłabiej funkcjonującym w szkołach. Praktyka potwierdza, że wiele spraw konfliktowych z udziałem uczniów i ich rodziców jest przegrywanych przez szkoły wyłącznie ze względu na wadliwie sporządzone zapisy statutu  (nauczyciele z reguły nie wiedzą, co to jest tekst jednolitym statutu a tekstem ujednolicony i jak ogłaszać zmiany w statucie). Szkolenie pozwoli nauczycielom na opanowanie podstawowych zasad tworzenia i nowelizowania statutów.


2.    Najważniejsze zmiany w oświacie (z akcentem na szkoły i placówki) wprowadzone ostatnimi: -  Ustawą Prawo Oświatowe i  Ustawą wprowadzającą przepisy ustawę Prawo Oświatowe.

Szkolenie będzie formą podania najważniejszych dla szkół i placówek informacji o przepisach wprowadzających kolejną, nową reformę edukacji (będzie to „prawo oświatowe w pigułce”). Pozwoli na rozwianie wielu niejasności a nawet mitów związanych z reformą i wpłynie na uspokojenie nastrojów w szkołach.


3.    Dokumenty szkolne organizujące pracę i regulujące życie szkoły.

Często się zdarza, że konflikty w szkole spowodowane są brakiem lub wadliwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej, gdyż dokumenty szkolne to nie tylko statut
(a w nim wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów i słuchaczy), plan nadzoru pedagogicznego czy też księga protokół Rady Pedagogicznej. Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie dokumenty ważne dla życia szkoły, z ogólnymi zasadami instrukcji kancelaryjnej włącznie.


4.    Instrukcja kancelaryjna w szkole i ogólne zasady postępowania administracyjnego z rozpatrywaniem skarg włącznie.

Często szkoła ma kłopoty wynikające z nieprawidłowego sporządzania pism, prowadzenia korespondencji np. z rodzicami uczniów. W ramach szkolenia omówione zostaną także ważne dla spokojnej pracy szkoły terminy rozwiązywania spraw i zasady wydawania decyzji określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (dla szkół średnich także zasady podejmowania decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów).


5.    Postępowanie dyscyplinarne zgodnie z nowym rozporządzeniem w tej sprawie i nowelizacją Karty Nauczyciela.

Szkolenie dotyczyć będzie nie tylko formalnych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i dyrektorów szkół. Wskaże także na najczęstsze przyczyny postępowań dyscyplinarnych związane z lekceważeniem szkolnego kodeksu etyki nauczycieli i nieoczekiwane pułapki (np. czy udział nauczyciela w studniówce nie przerodzi się nieoczekiwanie w sprawę dyscyplinarną z jego udziałem”?).


6.    Mediacje szkolne – moda, czy lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce.

Czy w szkole można i warto organizować mediacje rówieśnicze. Zasady mediacji, jej zalety i wady. Inspirująca rola przeszkolonych nauczycieli. Tworzenie grup wsparcia ważnych dla rozwiązywania konfliktów w szkole.


7.    Bezpieczeństwo w szkole i zasady odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za naruszenie jego zasad. Identyfikacja ryzyka jako narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo w szkole.

Praktyka pokazuje, że temat ten jest cały czas aktualny a w szkołach stosunkowo często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji wynikających z lekkomyślności i lekceważenia przez nauczycieli i dyrekcję szkoły (nierzadko organ prowadzący) ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szkołach, pomimo wprowadzenia przepisów o kontroli zarządczej, nie jest dokonywana identyfikacja ryzyka, po której dokonaniu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo w szkole.


8. Program wychowawczo-profilaktyczny w szkołach, podstawy jego opracowania przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.

Art. 26. ustawy  Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego zawierającego treści wychowawcze oraz treści profilaktyczne przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Program ten opracowuje rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Na szkoleniu (które może odbyć się także z udziałem przedstawicieli rady rodziców) omówiony zostanie zarówno sposób diagnozowania potrzeb i problemów środowiska szkolnego jak i zasady opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.


9. Wolontariat w szkole. Cele i zadania, koordynacja i regulamin.

Ustawa Prawo oświatowe przewiduje zorganizowanie w szkołach ruchu wolontariackiego, wspierającego wychowanie uczniów w duchu bezinteresownego zaangażowanie się ich na rzecz potrzebnych idei czy potrzebujących osób. Jakie są zasady szkolnego wolontariatu, jak on wpływa na kształtowanie umiejętności działania zespołowego, jak go ułożyć w ramy i jak nim koordynować o tym wszystkim nauczyciele dowiedzą się na szkoleniu.