ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Konferencja - Uczeń ze spektrum autyzmu ....

 

 

 

 

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
oraz
Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zapraszają na bezpłatną konferencję

dla nauczycieli szkół województwa podkarpackiego

 

 Uczeń ze spektrum autyzmu

– praktyczne aspekty diagnozy, edukacji, terapii

 

 

 

Konferencja odbędzie się 29 marca 2017 r. w sali Audytoryjnej
im. ppłk Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.


Program konferencji:

10.00 – Powitanie gości.

10.30 – 12.00 „Spektrum autyzmu – zaburzenia współistniejące, postępowanie farmakoterapeutyczne.
                         Co nauczyciel wiedzieć powinien”

                        - dr n. med. Ewa Urbanowicz, psychiatra, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
                        Poradnia dla dzieci autystycznych i ich rodzin, Warszawa
12.00 – 12.45 „Wsparcie ucznia ze spektrum autyzmu w edukacji masowej i integracyjnej”
                     
- dr n. hum. Katarzyna Patyk, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii
                      i Innowacji w Lublinie, Dyrektor Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju
                      INSIGNIS, Lublin

12.45 – 13.15 Przerwa

13.15 – 13.45 „Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem ze spektrum autyzmu”
           
          - mgr Agnieszka Łucjanek, terapeuta, Fundacja SCOLAR, Warszawa

13.45 – 14.15 „Trening teorii umysłu dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”

                     - mgr Beata Koczur, nauczyciel w Zespole Szkół nr 4, Lublin

14.15 – 14.45 „Spójność oddziaływań podstawą postępów w terapii – jak profesjonalnie budować
                        środowisko terapeutyczne?”

                       - mgr Aneta Kotowicz-Urban, neurologopeda, terapeuta behawioralny,
                         mgr Agnieszka Kotowicz, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny,
                         Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA, Rzeszów

14.45 – 15.15 „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole specjalnej”

                      - mgr Marta Potępa, nauczyciel, Zespół Szkół UNICEF Rzeszów


Zgłoszenia przyjmowane są do 15.03.2017r.
pod numerami telefonów 694 041 579 lub 17 856 92 88

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.