ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Konferencja 19.03.2017

      W dniu 29 marca 2017r. w sali Audytoryjnej im. ppłk Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się bezpłatna konferencja pod tytułem „Uczeń ze spektrum autyzmu – praktyczne aspekty diagnozy, edukacji, terapii”. Organizatorami spotkania byli: Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

     Nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, pracownicy poradni pedagogicznych mieli możliwość wysłuchać interesujących wykładów i prelekcji. O tym, co nauczyciel powinien wiedzieć o spektrum autyzmu przystępnie opowiedziała dr n. med. Ewa Urbanowicz, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. O wsparciu ucznia ze spektrum autyzmu w edukacji masowej i integracyjnej, efektywnej pracy nauczyciela wspomagającego i treningu teorii umysłu dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera opowiadały:  dr n. hum. Katarzyna Patyk, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Dyrektor Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju INSIGNIS, Lublin, mgr Beata Koczur, nauczyciel w Zespole Szkół nr 4, Lublin, mgr Agnieszka Łucjanek, terapeuta Fundacji SCOLAR w Warszawie. Temat: „Spójność oddziaływań podstawą postępów w terapii – jak profesjonalnie budować środowisko terapeutyczne?” przedstawiły mgr Aneta Kotowicz-Urban, neurologopeda, terapeuta behawioralny oraz mgr Agnieszka Kotowicz, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA, Rzeszów. Na zakończenie - mgr Marta Potępa, nauczyciel, Zespół Szkół UNICEF Rzeszów opowiedziała o pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole specjalnej.

Doskonałe przygotowanie oraz profesjonalizm prowadzących sprawiły, że wielu uczestników wyraziło chęć uczestniczenia w kolejnych spotkaniach organizowanych przez Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.