ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Konferencja - "Techniki szkolenia ......

kONFERENCJA

 

 

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zaprasza do udziału w konferencji metodycznej:
„Techniki szkolenia podstawowych umiejętności siatkarskich dziewcząt i chłopców”
Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

 

 

Program konferencji:
1.    NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA W-F W SZKOLE - mgr Marek Soja
2.    POKAZ PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SIATKARSKICH CHŁOPCÓW.
        Prowadzący - mgr Grzegorz Wisz
3.    POKAZ AKROBATYKI SPORTOWEJ UCZNIÓW SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO.
4.    POKAZ PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SIATKARSKICH DZIEWCZĄT.
       Prowadzący - mgr Michał Łukowicz


Konferencja odbędzie się dnia  15 maja 2017 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 13.00
w nowej hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 38

•    Koszt konferencji - 100 zł od osoby

Zgłoszenia należy kierować do 8 maja 2017 r. pod nr telefonu
17 856 92 88, 501 506 024 lub online
 Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń