ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

paragraf01 Centrum Usług Dydaktycznych
zaprasza do udziału w szkoleniu:
Zadania inspektora ochrony danych w RODO”

 

 

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne regulujące status i zadania inspektora ochrony danych.
 2. Status inspektora ochrony danych:
 • obowiązek powołania,
 • wymogi kwalifikacyjne,
 • publikacja danych kontaktowych inspektora,
 • przekształcenie administratora bezpieczeństwa informacji.
 1. Zadania inspektora ochrony danych:
 • obowiązek informacyjny,
 • monitorowanie przestrzegania RODO,
 • udzielanie zaleceń co do oceny skutków,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego.
 1. Nowe obowiązki administratora danych:
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • dokonywanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych,
 • domyślna ochrona danych,
 • zgłaszanie do GIODO przypadków naruszenia danych osobowych,
 • szacowanie ryzyka,
 1. Środki ochrony prawnej i administracyjne kary pieniężne.

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy na temat nowych roli i zadań inspektora ochrony danych, także w kontekście nowych zadań administratora danych, wprowadzonych rozporządzeniem 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

WYKŁADOWCA: Magdalena Borowik -  mianowany urzędnik służby cywilnej, specjalista ds. kadr w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

 Szkolenie odbędzie się dnia:

7 marca 2018 r. (środa) w godz. 900-1400 (6 godzin)

Koszt szkolenia: 170 zł/os. (cena zawiera materiały szkoleniowe, lunch, przerwę kawową)

Miejsce szkolenia: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara,    ul. Witolda 11a 35-302 Rzeszów

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024