ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

 

Z okazji zakończenia roku akademickiego 2015/2016 wszystkim Wykładowcom oraz Słuchaczom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacji był czasem odpoczynku i radości.

Studia podyplomowe

   

 Nowe kierunki 

 studiów podyplomowych

 

 

z zakresu psychologii i psychoprofilaktyki realizowane  w roku akademickim 2016/2017:

  

 

 

 

 

 •         Psychologia biznesu dla menedżerów

 •         Psychologia komunikacji społecznej

 •         Psychologia transportu

 •         Psychologia sądowa z elementami mediacji

 •         Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży

 •         Psychologia dla biegłych sądowych

 •         Psychodietetyka

                 Studia prowadzone przy współpracy z: 

        Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie

   

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zaprasza

na bezpłatną konferencję:

 

Praktyczne wykorzystanie wiedzy z neurodydaktyki 

w procesie uczenia się ucznia”,

która odbędzie się

dnia 8 czerwca 2016 r. o godz. 9.00

w Hotelu Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44

 

 

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób zainteresowanych.

Program konferencji:

900 – 930 – rejestracja uczestników,
930 – rozpoczęcie konferencji,
935 – Szczególne przypadki zmian w mózgu w okresie adolescencji - lek. med. Magdalena Kawalec – specjalista neurolog
1025 – przerwa kawowa,
1040 – Neurodydaktyka w kontekście wyzwań edukacji XXI wieku - dr Marek Kaczmarzyk - biolog, neurodydaktyk
1210 – podsumowanie i zakończenie konferencji

Zapisy:

Centrum Usług Dydaktycznych

ul. Fr. Kotuli 3A, 35-122 Rzeszów

tel. 17 856-92-88 / kom. 501-506-024

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 czerwca 2016 r.

 

prześlij zgłoszenie online

 

.....

Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Skołyszynie
oraz
Centrum Usług Dydaktycznych
w Rzeszowie
ma zaszczyt zaprosić
Sz. P. Dyrektorów, Nauczycieli oraz Rodziców
  na konferencję


„OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”


która odbędzie się w dniu 16 maja 2016r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie


Patronat honorowy:
Podkarpacki Kurator Oświaty
Starosta Jasielski
Wójt Gminy Skołyszyn

Program konferencji:

9.30 -10.00  - Rejestracja uczestników

10.00 -10.30 - Otwarcie konferencji

10.30 – 10.50 - System wsparcia osób z niepełnosprawnością na przykładzie Stowarzyszenia „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie

10.50 – 11.15 - Występ artystyczny podopiecznych ŚDS w Przysiekach

11.15 – 12.15 - Zmiana paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną z podopiecznego na pełnoprawnego i niezależnego uczestnika życia społecznego

12.15 – 12.30 - Przerwa kawowa

12.30 -13.15 - Uczeń z niepełnosprawnością w szkole masowej

13.15 -13.30 - Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie formularza, podanie liczby osób chętnych oraz nazwisk uczestników, w dogodny dla państwa sposób: telefonicznie, pocztą lub na podany poniżej adres e-mail. do dnia 4 maja 2016r.
Dla uczestników konferencji zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

 

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie „ Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
38-242 Skołyszyn 222
665187695 Ewa Zawilińska - Olech ( codziennie do godz. 14.00)
601587913 Beata Rogowska (codziennie od 14.00)
stowarzyszenie.tecza@wp.p l
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedstawiamy Państwu tematykę wspólnych szkoleń
dla rodziców i nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2015/16

 

Prowadzący szkolenia - długoletni wizytator Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie – mgr Marek Soja

 

 

 

 1. Co powinien wiedzieć, umieć i do czego dążyć uczeń, powierzony przez rodziców szkole.

Na spotkaniu wyjaśniane są cele, którymi kieruje się szkoła dążąc do tego, by jej uczeń, przyszły absolwent wiedział i potrafił rozwijać się dla siebie samego, swojej rodziny i potrafił znaleźć swoje miejsce w życiu wśród przyjaznych mu ludzi.

 1. Zadania nauczycieli i rodziców wspierających ucznia w jego niepowodzeniach i sukcesach.

Każdy, nie tylko nauczyciel, może mieć wrodzony talent pedagogiczny i dzięki temu bez nauki potrafi zmotywować swoje dziecko do nauki, pracy i wszelakiego rozwoju osobowości. Ale kto tego nie potrafi, może się tego nauczyć. Wystarczy tylko przestrzegać pewnych zasad, o których będzie można dowiedzieć się na spotkaniu.

 1. Czy warto wierzyć i ufać swojemu dziecku?

Oczywiście że tak. Ale na zasadzie ograniczonego zaufania. „Ślepa” miłość rodziców do własnego dziecka może przynieść czasem więcej złego niż dobrego, jeżeli np. będziemy mu wierzyć, że nauczyciel „uwziął się” na nie.

 1. Bliżej szkolnych przepisów. Prawa i obowiązki ucznia i rodziców.

Nieznajomość prawa szkodzi. A wiedza o nim pozwala uniknąć wielu nieporozumień w kontaktach rodziców ze szkołą. Co to są egzaminy klasyfikacyjne, kiedy muszą być organizowane sprawdziany wiedzy i umiejętności. Kiedy uczeń bądź jego rodzice mogą się odwołać od oceny. Jak przebiega egzamin poprawkowy. Czy Statut szkoły jest „martwym dokumentem”, itp.

Uwaga! Tematyka spotkań związanych z wyjaśnianiem i interpretacją prawa oświatowego może być układana zgonie z sugestiami i życzeniami dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców.

 1. Bezpieczeństwo w szkole. Zasady współpracy nauczycieli i rodziców w celu wyeliminowania zagrożeń w tym zakresie.

Podstawowe warunki dla bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. Procedury bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych w szkole i poza nią. Czy rodzice mogą być opiekunami na zajęciach pozaszkolnych (w tym wycieczkach?).

 1. Czy nauczyciel może być ekspertem pedagogicznym dla rodziców, a czy rodzice mogą być ekspertami pedagogicznymi dla nauczyciela?

Rodzice oczekują, że nauczyciel będzie takim ekspertem pedagogicznym i fachowo oraz bezstronnie pomoże nam wskazać dobre i złe strony naszego dziecka. Nauczyciele mają czasem pretensje, że rodzice źle wychowują swoje dzieci. A nie powinni, bo rodzice wychowują dzieci tak, jak umieją. O tych i innych sprawach wyjaśniających wzajemne stosunki pomiędzy nauczycielami a rodzicami będzie mowa na tym spotkaniu.

 1. Lepiej, żeby dziecko się ruszało czy lepiej, żeby nas szantażowało i zmuszało do zwalniania lub całkowitego zwolnienia z wychowania fizycznego?

Powody i zasady uzyskiwania zwolnień z wf przez uczniów w oparciu o zaświadczenie lekarskie. Procedury uczestnictwa na lekcjach wf w ograniczonym dla ucznia zakresie.

 1. Podstawowe powody niepowodzeń szkolnych mogą być wspólnie zdiagnozowane przez nauczycieli i przez rodziców.

Jak postępować z dzieckiem leworęcznym, jak pomagać uczniowi zapamiętującemu bardziej wzrokiem niż słuchem i odwrotnie. Jakie jest dziecko introwertyczne a jakie ekstrawertyczne. Praca z takimi dziećmi należy do warsztatu nauczyciela każdej szkoły publicznej. Brak pomocy niesionej przez rodziców nauczycielowi pracującemu z takimi uczniami może przynieść dziecku niepowetowane szkody.

 1. Zarządzanie ryzykiem w szkole – wspólne warsztaty dla nauczycieli i rady rodziców.

Przebieg warsztatów: Uczestniczą w nich: - wskazana przez dyrektora szkoły grupa nauczycieli, oraz członkowie rady rodziców. Warsztaty rozpoczynają się od wspólnego spotkania prowadzonego przez moderatora, którym jest prowadzący zajęcia. Następnie obie grupy pracują osobno. Ćwiczenia w grupie nauczycieli prowadzi dyrektor bądź wicedyrektor szkoły. Ćwiczenia w grupie rodziców prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady rodziców. Obie grupy osobno określają procentowo lub punktowo skalę niebezpiecznych zjawisk mogących wystąpić na terenie szkoły w oparciu o te same, przygotowane wcześniej przez prowadzącego założenia. Po zakończeniu ćwiczeń w grupach obie grupy porównuję uzyskane przez siebie wyniki i rozmawiają na ten temat, dążąc do zbliżenia stanowisk. Szkoła może dzięki temu lepiej kontrolować ryzyko swojej działalności, wypełniając tym samym zakres zadań przewidzianych przez kontrolę zarządczą.

 1. Ewaluacja wewnętrzna szkoły dokonywana wspólnie przez nauczycieli i rodziców.

Dyrektor szkoły określa zakres ewaluacji wewnętrznej, wg zasad zawartych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Przed spotkaniem uzgadnia z prowadzącym zakres ewaluacji. Prowadzący zajęcia opracowuje i technicznie przygotowuje plakaty ewaluacyjne. Ewaluacja trwać może w kilku oddzielnych grupach (nie więcej niż 4), w których osobno nauczyciele i osobno rodzice zajmują się symetrycznie tym samym problemem ewaluacji wewnętrznej. Po zakończonych ćwiczeniach te same grupy tematyczne nauczycieli i rodziców spotykają się razem i uzgadniają swoje stanowiska, wskazując na zagrożenia, stagnację, lub trendy rozwojowe. Wyciągają wnioski ważne dla podniesienia jakości pracy szkoły.

 1. Koncepcja pracy szkoły konsultowana wspólnie przez jej dyrektora, nauczycieli i rodziców.

W warsztatach, które prowadzi prowadzący zajęcia uczestniczą wskazani przez dyrektora szkoły nauczyciele, dyrektor szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców i rad klasowych. Prowadzący przedstawia przygotowany przez dyrektora szkoły i nauczycieli zarys koncepcji pracy szkoły. Następnie rodzice podzieleni na grupy wprowadzają uwagi do zarysu koncepcji. Nauczyciele są sekretarzami poszczególnych grup, zapisującymi uwagi rodziców na plakatach. W tym czasie nauczyciele nie mogą komentować uwag rodziców. Mogą to zrobić dopiero wówczas, gdy rodzice i nauczyciele zbiorą się na sesji plenarnej.

 1. Czy można a nawet trzeba pomóc uczniowi zagospodarować jego czas wolny od nauki?

Jedni uczniowie potrafią zagospodarować swój wolny czas od nauki inni tego nie potrafią. Tych drugich jest niestety więcej. Inaczej zagospodarowują czas uczniowie szkół wiejskich, inaczej miejskich. Wspólne szkolenie dla rodziców i nauczycieli ma zainspirować rodziców do działań, które mają spowodować, by dziecku "czas nie przeciekał przez palce". Ale w taki sposób, by niepotrzebnie nie obciążać dziecka dodatkowymi zajęciami, odbierając mu całkowicie czas potrzebny do odpoczynku.

 

 

Uwagi do podanych tematów:

 1. Tematy od 1 do 8 prowadzone mogą być na ogólnej wywiadówce dla rodziców, mogą być też prowadzone dla rodziców uczniów w poszczególnych oddziałach.
 2. Tematy od 1 do 8 trwają nie dłużej niż 60 – 80 minut
 3. Tematy od 9 do 12 są przygotowane i prowadzone po uprzednich konsultacjach prowadzącego z dyrektorem szkoły. Ich czas trwania zależy od tempa pracy rodziców i nauczycieli, nie dłużej niż 4 godziny lekcyjne.

UWAGA! Wszystkie tematy mogą być prowadzone także jako szkolenia dla samych rad pedagogicznych w rozwiniętym czasowo zakresie (do 4 godzin lekcyjnych).

 

      Zapraszamy na szkolenia i kursy doskonalące!


Prowadzimy zapisy na marcowe edycje szkoleń i kursów:
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych,
- Kurs przygotowujący dla kandydatów na wychowawców wypoczynku,
- Warsztaty pracy w świetlicy socjoterapeutycznej,
- Terapia zaburzeń czytania i pisania,
- Kurs pierwej pomocy przedmedycznej,
- Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne,
- Wychowawca - rola i zadania we współczesnej szkole,

 

Zapisy:
www.cud.rzeszow.pl
Telefon - 17-856-92-88 | Komórka - 501 506 024
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

termin szkolenia zostanie ogłoszony po zebraniu grupy (min 10 osób)

 

prześlij zgłoszenie >>>>

szkola  

 

Zapraszamy na najbliższe szkolenia:

 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych  

 

27.01.2016r -  godzina 14.00

 

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

9.02.2016r. - godzina 14.30

 

zapisy tel. 17 856 92 88 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

prześlij zgłoszenie >>>>

 

 

...

Szanowni Państwo!

Centrum Usług Dydaktycznych przy współpracy z Kuratorium Oświaty zaprasza

do udziału w bezpłatnej konferencji:

„Otwarta szkoła – współpraca ze środowiskiem lokalnym”

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Prelegentami na konferencji będą:

 1. Pani mgr Stanisława Gilewicz – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 2. Pani mgr Aleksandra Wanic dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie
 3. Pani mgr Dorota Kozioł nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie
 4. dr Piotr Potyrała – referent Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 5. Pani Monika Szela – dyrektor Teatru Maska w Rzeszowie
 6. Pani hm. dr Małgorzata Jarosińska – komendantka Hufca ZHP Rzeszów
 7. Pan mgr Jan Barut – prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie

Konferencja odbędzie się dnia

9 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 900

w Hotelu Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44

Ważne! Hotel Rzeszów umożliwia skorzystanie z miejsc parkingowych.

Zgłoszenia należy kierować do 7 grudnia 2015 r. pod nr telefonu

17 856 92 88, 501 506 024.

 Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

zgłoszenie na konferencję online

 

 

Szanowni Państwo!

Centrum Usług Dydaktycznych przy współpracy
z Kuratorium Oświaty zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji:

„Nauczanie i ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego – zmiany w przepisach oświatowych”

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Tematyka konferencji:

 1. ZMIANY W PRZEPSACH OŚWIATOWYCH

mgr Marek Soja

 1. NAUCZANIE I OCENIANIE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WSPIERAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY – TRADYCJA, POSZUKIWANIA, A MOŻE WŁASNY PRZYKŁAD

dr Krzysztof Warchoł – profesor oświaty

 1. RÓŻNICE W OCENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANYCH TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

dr hab. Sławomir Drozd – prof. URz

dr Paweł Ostrowski

Konferencja odbędzie się dnia

18 listopada 2015 r. (środa) o godz. 930

w Hotelu Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44

Ważne! Hotel Rzeszów umożliwia skorzystanie z miejsc parkingowych.

Zgłoszenia należy kierować do 16 listopada 2015 r. pod nr telefonu

17 856 92 88, 501 506 024.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

Szkolenia Rad Pedagogicznch    

 

Ocenianie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w świetle ostatnich zmian w rozporządzeniu o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów. Interpretacja obowiązku dostosowania ćwiczeń nie objętych opinią lekarza do możliwości uczniów czasowo zwolnionych z wykonywania określonego rodzaju ćwiczeń.

 

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy wprowadziła zmiany polegające na możliwości czasowego zwolnienia ucznia, na podstawie opinii lekarza, z określonych typów i rodzajów ćwiczeń. Na nauczycielach w-f spoczął zatem nałożony na nich tym rozporządzeniem wymóg określenia i dostosowania zakresu ćwiczeń, które na lekcjach będzie wykonywał wspomniany uczeń. Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
Pomoże im ustalić szkolne procedury pomagające w zorganizowaniu (od strony formalnej i praktycznej) problemu czasowych zwolnień uczniów od wykonywania określonych ćwiczeń po to, by zlikwidować bądź ograniczyć do minimum możliwość związanych z tym tematem konfliktów szkoły z uczniami i ich rodzicami bądź opiekunami prawnymi.