PROMOCJA

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

DWA ŚWIATY, JEDEN CZAS

Agnieszka Wiechnik i Natalia Wawrzyńczyk

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

szkola  

 

Zapraszamy na najbliższe szkolenia:

 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych  

 

27.01.2016r -  godzina 14.00

 

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

9.02.2016r. - godzina 14.30

 

zapisy tel. 17 856 92 88 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

prześlij zgłoszenie >>>>

 

 

...

Szanowni Państwo!

Centrum Usług Dydaktycznych przy współpracy z Kuratorium Oświaty zaprasza

do udziału w bezpłatnej konferencji:

„Otwarta szkoła – współpraca ze środowiskiem lokalnym”

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Prelegentami na konferencji będą:

 1. Pani mgr Stanisława Gilewicz – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 2. Pani mgr Aleksandra Wanic dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie
 3. Pani mgr Dorota Kozioł nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie
 4. dr Piotr Potyrała – referent Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 5. Pani Monika Szela – dyrektor Teatru Maska w Rzeszowie
 6. Pani hm. dr Małgorzata Jarosińska – komendantka Hufca ZHP Rzeszów
 7. Pan mgr Jan Barut – prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie

Konferencja odbędzie się dnia

9 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 900

w Hotelu Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44

Ważne! Hotel Rzeszów umożliwia skorzystanie z miejsc parkingowych.

Zgłoszenia należy kierować do 7 grudnia 2015 r. pod nr telefonu

17 856 92 88, 501 506 024.

 Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

zgłoszenie na konferencję online

 

 

Szanowni Państwo!

Centrum Usług Dydaktycznych przy współpracy
z Kuratorium Oświaty zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji:

„Nauczanie i ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego – zmiany w przepisach oświatowych”

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Tematyka konferencji:

 1. ZMIANY W PRZEPSACH OŚWIATOWYCH

mgr Marek Soja

 1. NAUCZANIE I OCENIANIE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WSPIERAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY – TRADYCJA, POSZUKIWANIA, A MOŻE WŁASNY PRZYKŁAD

dr Krzysztof Warchoł – profesor oświaty

 1. RÓŻNICE W OCENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANYCH TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

dr hab. Sławomir Drozd – prof. URz

dr Paweł Ostrowski

Konferencja odbędzie się dnia

18 listopada 2015 r. (środa) o godz. 930

w Hotelu Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44

Ważne! Hotel Rzeszów umożliwia skorzystanie z miejsc parkingowych.

Zgłoszenia należy kierować do 16 listopada 2015 r. pod nr telefonu

17 856 92 88, 501 506 024.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

Szkolenia Rad Pedagogicznch    

 

Ocenianie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w świetle ostatnich zmian w rozporządzeniu o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów. Interpretacja obowiązku dostosowania ćwiczeń nie objętych opinią lekarza do możliwości uczniów czasowo zwolnionych z wykonywania określonego rodzaju ćwiczeń.

 

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy wprowadziła zmiany polegające na możliwości czasowego zwolnienia ucznia, na podstawie opinii lekarza, z określonych typów i rodzajów ćwiczeń. Na nauczycielach w-f spoczął zatem nałożony na nich tym rozporządzeniem wymóg określenia i dostosowania zakresu ćwiczeń, które na lekcjach będzie wykonywał wspomniany uczeń. Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
Pomoże im ustalić szkolne procedury pomagające w zorganizowaniu (od strony formalnej i praktycznej) problemu czasowych zwolnień uczniów od wykonywania określonych ćwiczeń po to, by zlikwidować bądź ograniczyć do minimum możliwość związanych z tym tematem konfliktów szkoły z uczniami i ich rodzicami bądź opiekunami prawnymi.

dyplom02

 

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych uzupełniajacych z Surdopedagogiki.

 

Świadectwa można odbierać osobiście w biurze Centrum Usług Dydaktycznych

codziennie w godzinach 8:00 - 14:00

ul. Franciszka Kotuli 3A 35-122 Rzeszów

news3

 

 

Poniżej przedstawiamy propozycję tematów szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2015/2016.

 


 

Uwaga! Tematyka szkoleń odpowiada priorytetom realizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ramach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16.

 

Prowadzący szkolenia - długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – mgr Marek Soja,  

 

1. Jak przygotować szkołę i placówkę do ewaluacji zewnętrznej w zakresie wszystkich wymagań (ewaluacja całościowa) a także poszczególnych wymagań problemowych, w tym wymagań zawartych w planie nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/16.

 

Zajęcia mają pomóc szkole czy placówce w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej, a nauczycielom zrozumieć sens ewaluacji, mającej sprawdzić i wykazać, że szkoła realizuje koncepcję wyposażenia absolwenta w cechy, które są oczekiwane w kontekście potrzeb polityki oświatowej państwa. Omawiane będą: spełnienie kompetencji kluczowych, narzędzia i metody badawcze, interpretacja wyników którymi mogą posługiwać i dokonywać będą ewaluatorzy – wizytatorzy kuratorium oświaty.  

 

2. Jak kierować pracą rady pedagogicznej po to, by skutecznie osiągnąć cele postawione przed radą, zawarte w koncepcji pracy jej lidera – dyrektora szkoły lub placówki (Uwaga! Szkolenie wyłącznie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek).


Szkolenie ma na celu omówienie zasad kierowania radą pedagogiczną, autonomiczną grupą mającą często inne niż dyrektor poglądy na rozwiązywanie szkolnych problemów. Szkolenie dotyczyć będzie sposobów pozyskiwania nauczycieli - liderów, włączania do pracy nauczycieli biernych oraz niechętnych, kierowania dyskusjami przeprowadzanymi na posiedzeniach rady pedagogicznej, tworzenia grup zadaniowych, delegowania uprawnień, zapobiegania konfliktom itp.

 

3. Agresja i przemoc w praktycznych działaniach zapobiegawczych w szkole na poziomie podstawowym.

 

Agresji i przemocy sprzyja kryzys wartości i autorytetów a także pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami. Tematyka zajęć nawiązuje do działań podejmowanych przez szkołę związanych z edukacją dla bezpieczeństwa i zapobiegania zachowaniom problemowym zwłaszcza wśród uczniów klas I – IV w ramach treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

 

4. Sposoby reagowania nauczycieli na agresywne zachowania uczniów wynikające z koncepcji „sprawiedliwości naprawczej”. Elementy mediacji szkolnej.

 

„Sprawiedliwość naprawcza” to sposób rozwiązywania konfliktów wśród wychowanków metodą wciągania ich samych w rozwiązywanie konfliktów, w które się uwikłali. Ten sposób rozwiązywania problemów jest osadzony w środowisku, w którym doszło do konfliktu. Poprzez zaangażowanie klasy, która jest teraz grupą wsparcia dla sprawcy i pokrzywdzonego możemy uniknąć eskalacji konfliktu a nawet zażegnać go. Szkolenie wskazuje techniki mediacyjne przydatne nauczycielom w rozwiązywaniu konfliktów (aktywnego słuchania, postrzegania niewerbalnych zachowań rozmówcy, obserwacji, parafrazowania, itp.). 

 

5. Jak realizować koncepcję pracy szkoły poprzez wprowadzanie innowacji (także projektów) i jak pozyskać do nich uczniów, co warunkuje sukces koncepcji.

 

Wrogiem pracy szkoły jest rutyna nauczycieli udzielająca się uczniom. Wprowadzanie nowych inicjatyw jest przyjmowane z oporem przez środowisko szkolne, które przyzwyczaiło się do obowiązującego w szkole, uregulowanego stanu rzeczy. Szkolenie wskazuje na techniki umożliwiające osobie wprowadzającej zmianę pozyskanie do niej zarówno uczniów jak i kolegów – nauczycieli.

 

6. Jak wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – trudna sztuka motywowania uczniów do lepszej pracy (także w kontekście wymagania "uczniowie są aktywni”).  

 

Motywacja do nauki dotyczyć powinna zarówno ucznia mającego niepowodzenia  szkolne jak i ucznia zdolnego, zarówno w szkole w mieście jak i w szkole na wsi. Szkolenie omawia zarówno warunki jak i techniki ważne dla podniesienia poziomu nauczania poprzez motywację.

 

7. Szkoła i przedszkole gwarantem bezpieczeństwa uczniów. Jak unikać błędów najczęściej popełnianych przez nauczycieli prowadzących do nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem wychowanków.

 

Na przykładzie najczęściej spotykanych wypadków w szkołach i placówkach omawiane są warunki, które mają im zapobiegać i chronić nauczycieli przed odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i cywilną.

 

8. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Najczęstsze przyczyny i konsekwencje błędów. Procedury postępowania dyscyplinarnego.

 

   Praktyka postępowań dyscyplinarnych wskazuje, że ich przyczynami są najczęściej lekkomyślność i niedbalstwo. Postawieni w obliczu postępowania dyscyplinarnego nauczyciele wykazują się nieznajomością procedur, co przedłuża niekiedy postępowania dyscyplinarne i kosztuje strony dużo czasu i nerwów. Zajęcia omawiają procedury dyscyplinarne, z zawieszeniem nauczyciela w pracy przez dyrektora szkoły lub placówki włącznie.

   

  paragraf01

  Oferta

  W związku z zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pismem Podkarpackiego Kuratora Oświaty (l. dz. ORE.5534.22.2015, z dnia 14 sierpnia 2015 r.) przypominającego dyrektorom o obowiązku nowelizacji statutów szkół i placówek, oferujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym zasad, procedur i trybu zgodnego z prawem znowelizowania statutów zarówno w zakresie merytorycznym, określonym w/w pismem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, jak też w zakresie ważnej strony formalnej. Wspomniana strona formalna to umiejętne opracowanie tekstu statutu wg zasad obowiązującej w Polsce techniki prawodawczej.

   

  Szkolenie prowadził będzie długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  mgr Marek Soja