Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Szkolenia BHP

Obsługa firm z zakresu BHP

 

W ramach stałej współpracy oferujemy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 WRZEŚNIA 1997 R. W  SPRAWIE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (Dz.U. z dnia 18 września 1997 r.) pełną obsługę z zakresu bhp.

 

 Kursy i szkolenia z zakresu BHP:

 

 • szkolenia wstępne ogólne dla nowo zatrudnianych pracownikówbhp
 • szkolenia okresowe bhp dla:
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenie bhp i ppoż. wszystkich grup pracowniczych
 • kursy okresowe dla inspektorów służb BHP

 

Usługi:

 

 • pełnienie obowiązków służb BHP
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • udział w zespole badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej i prowadzenie rejestru wypadków
 • udział w zespole oceniającym warunki pracy
 • przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie bhp w firmie
 • odpłatne staże i praktyki

 

Współpraca z firmami na zasadach:

 

umów stałej współpracy,

jednorazowych zleceń na wykonanie poszczególnych usług

 

 

 

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

przegld005
konf011
przegld002
konf007
przegld016
oligo011

Panel logowania

Aby uzyskać dostęp do harmonogramów musisz założyć konto.

Gdy administrator zatwierdzi Twoje konto zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Formularz zgłoszeniowy

formularz