Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi,
obejmującymi pracodawcę a także zatrudnionych pracowników.


Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ lub ich utrwalenie.

 

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe:

 • szkolenia PPOŻ dla pracodawców
 • szkolenia PPOŻ dla osób kierujących
 • szkolenia PPOŻ dla pracowników


Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

Szkolenia przeciwpożarowe obejmują tematykę:
teoria:ppoz01

 • zapoznanie z technikami gaszenia pożarów
 • zapoznanie z środkami gaśniczymi
 • dobór gaśnic
 • rozmieszczenie gaśnic
 • lokalizacja pożaru
 • zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi
 • alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych

 

Szkolenia kończą się wydaniem zaświadczeń.

 

Szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji pracowników są szkoleniami prawnie wymaganymi i uczą technik szybkiego i bezpiecznego wyprowadzenia pracowników z budynku z zachowaniem spokoju, ewakuacji mienia, opanowania paniki pracowników oraz alarmowania straży pożarnej.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji pracowników:

 • szkolenia ewakuacji dla pracodawców
 • szkolenia ewakuacji dla osób kierujących
 • szkolenia ewakuacji dla pracowników


Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.
Szkolenia z ewakuacji pracowników obejmują tematykę:

 • zapoznanie z technikami poruszania się w budynku
 • odnajdywanie drogi ucieczki
 • ewakuacja ludzi
 • ewakuacja mienia
 • podział ról podczas ewakuacji
 • zapoznanie ze znakami ewakuacyjnymi


Szkolenia kończą się wydaniem zaświadczeń.

 

bhp ppoz

 

Ochrona przeciwpożarowa w firmie
Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową


Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

 

Oferujemy umowy o stałej współpracy oraz realizację zleceń jednorazowych

 

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

oligo011
przegld005
przegld011
konf011
przegld003
konf010

Panel logowania

Aby uzyskać dostęp do harmonogramów musisz założyć konto.

Gdy administrator zatwierdzi Twoje konto zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Formularz zgłoszeniowy

formularz