ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

DWA ŚWIATY, JEDEN CZAS

Agnieszka Wiechnik i Natalia Wawrzyńczyk

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Rok szkolny 2017/2018

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty KURSÓW DOSKONALĄCYCH. Dzięki tym formom szkolenia poszerzą Państwo wiedzę oraz zdobędą nowe umiejętności.

 Zapraszamy na kursy:

 Dziecko zdolne w przedszkolu - organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.

 1. Konstruowanie indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Konstruowanie programów własnych – zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych.
 3.  Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole.
 4. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 5. Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
 6. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.
 7. Propozycja rozwiązań metodycznych kształcących umiejętności matematyczne uczniów klas I-III.
 8. Technologie informacyjne w pracy nauczyciela.
 9. Warsztaty pracy w świetlicy socjoterapeutycznej.
 10. Terapia zaburzeń czytania i pisania.
 11. Organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
 12. Koła zainteresowań: planowanie, prowadzenie, organizacja.
 13. Nauczyciele i rodzice w przedszkolu - inicjowanie i doskonalenie procesu współpracy.
 14. Ciekawe metody pracy wychowawczej nauczyciela z klasą szkolną.
 15.  Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne.
 16. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 17. Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela.
 18. Umiejętność zarządzania czasem w pracy nauczyciela.
 19. Utrzymanie ładu na lekcji.
 20. Prawo oświatowe w kontekście nowych rozporządzeń MEN.
 21. Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka podstawą wspierania jego aktywności edukacyjnej.
 22. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka/ucznia.
 23. Wychowawca – rola i zadania we współczesnej szkole.
 24. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

zgloszenie