Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Adresaci

  • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Zakres treści

  1. Turystyka i krajoznawstwo w pracy wychowawczej szkoły/placówki.
  2. Uregulowania prawne organizacji wycieczek i obozów wędrownych.
  3. Organizacja wycieczek szkolnych/obozów wędrownych.
  4. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek/obozów wędrownych.
  5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

 

Przewidywane efekty szkolenia

 

Uczestnicy:

  • nabędą uprawnienia do kierowania wycieczką szkolną/obozem wędrownym
  • nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania i zorganizowania wycieczki/obozu wędrownego.
Liczba godzin
10
Odpłatność
50,00 zł
Liczba uczestników w grupie
15—20

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

przegld011
konf011
przegld010
przegld001
konf010
konf001

Panel logowania

Aby uzyskać dostęp do harmonogramów musisz założyć konto.

Gdy administrator zatwierdzi Twoje konto zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Formularz zgłoszeniowy

formularz