Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Adresaci

  • instruktorzy praktycznej nauki zawodu
  • opiekunowie praktyk zawodowych
  • wykładowcy kursów nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych

 

Zakres treści

  • Psychologia.
  • Pedagogika.
  • Metodyka nauczania — podstawy dydaktyki ogólnej, dydaktyka szczegółowa.
  • Praktyka metodyczna.

 

Przewidywane efekty szkolenia Uczestnicy:

  • nabędą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu,
  • praktyk zawodowych,
  • wykładów na kursach nabędą umiejętność planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

Liczba godzin 80

 

Liczba uczestników w grupie:
10—15

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

przegld002
konf009
konf011
oligo011
konf002
konf005

Panel logowania

Aby uzyskać dostęp do harmonogramów musisz założyć konto.

Gdy administrator zatwierdzi Twoje konto zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Formularz zgłoszeniowy

formularz