Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Adresaci

 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
 • studenci

Zakres treści

 1. Uregulowania prawne oraz zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej.
 4. Zadania i obowiązki wychowawcy grupy.
 5. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
 6. Turystyka, krajoznawstwo, sport w działalności placówki wypoczynku.

 

Przewidywane efekty szkolenia

 

Uczestnicy:

 • nabędą uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców wypoczynku
 • nabędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 • udoskonalą umiejętność właściwego planowania i organizowania zajęć w czasie trwania wypoczynku.
Liczba godzin
36

Odpłatność
110,00 zł

Liczba uczestników w grupie
15—20

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

przegld001
przegld016
konf005
konf010
konf008
konf009

Panel logowania

Aby uzyskać dostęp do harmonogramów musisz założyć konto.

Gdy administrator zatwierdzi Twoje konto zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Formularz zgłoszeniowy

formularz