NOWOŚCI

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

DWA ŚWIATY, JEDEN CZAS

Agnieszka Wiechnik i Natalia Wawrzyńczyk

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Adresaci

 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
 • studenci

Zakres treści

 1. Uregulowania prawne oraz zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej.
 4. Zadania i obowiązki wychowawcy grupy.
 5. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
 6. Turystyka, krajoznawstwo, sport w działalności placówki wypoczynku.

 

Przewidywane efekty szkolenia

 

Uczestnicy:

 • nabędą uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców wypoczynku
 • nabędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 • udoskonalą umiejętność właściwego planowania i organizowania zajęć w czasie trwania wypoczynku.
Liczba godzin
36

Odpłatność
110,00 zł

Liczba uczestników w grupie
15—20