Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Termin:rytmika

- zapisy na II edycję na semestr zimowy 2017/2018,

- pierwsze zajęcia październik 2017


ADRESACI:

 

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i muzyki w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III). Studia pozwalają na zdobycie teoretycznej wiedzy myzycznej oraz praktycznych umiejętności gry na instrumentach.

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- Kserokopii dowodu osobistego

- Wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów) 

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

konf009
konf006
przegld001
przegld010
przegld016
przegld002

Formularz zgłoszeniowy

formularz