Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Psychologia biznesu dla menedżerów

Cel
Uzyskanie kompetencji w zakresie budowania zespołu oraz kierowania zespołami ludzkimi w działalności biznesowej.

Ramowy program studiów

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Przedsiębiorstwo jako integralny system
 • Władza, przywództwo, kierowanie, jak i kiedy je wykorzystywać?
 • Komunikacja interpersonalna jako uniwersalne narzędzie przedsięwzięć biznesowych
 • Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • Motywowanie pracowników (działania indywidualne, praca zespołowa)
 • Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, rozwiązywanie konfliktów
 • Sztuka prezentacji, perswazji i przemawiania publicznego
 • Psychologia reklamy i pozyskiwania klientów
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Koszty ekonomiczne lekceważenia czynnika ludzkiego w organizacji
 • Etyka w biznesie – to się opłaca
 • Integracja życia rodzinnego i zawodowego

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 2 semestry

Koordynator merytoryczny dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI

Korzyści dla absolwentów

zdobycie umiejętności budowania i integracji zespołu ludzkiego 

zdobycie umiejętności motywowania ludzi do pracy i wykorzystanie potencjału ludzkiego w firmie

nabycie umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych sytuacjach biznesowych (m. in. negocjacje, współpraca i kierowanie, budowanie relacji z klientami) 

konstruktywne radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Dyplom Menedżerski

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

konf007
konf001
przegld002
przegld010
konf002
przegld003

Formularz zgłoszeniowy

formularz