Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Budowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa w placówce

Cel szkolenia:

  • zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i działań profilaktyczno-wychowawczych,
  • poznanie obowiązków w systemie bezpieczeństwa oraz zagrożeń uczniów i sposobów ich unikania,
  • zastosowanie działania zapewniających bezpieczeństwo uczniów w szkole.

 

Program szkolenia:

  • podstawy prawne, szkolny system bezpieczeństwa,
  • diagnoza, analiza, plan działań, ewaluacja, rozwiązania organizacyjne i działania profilaktyczno-wychowawcze,
  • obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli w systemie zapewniania bezpieczeństwa,
  • zagrożenia uczniów i sposoby ich unikania,
  • sprawdzone działania zapewniające bezpieczeństwo,
  • tworzenie przykładowych procedur przydatnych w szkole. Harmonogramy

harmonogram

Galeria

przegld001
konf005
przegld002
konf006
konf010
konf009

Formularz zgłoszeniowy

formularz