Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

Celem szkolenia

jest przygotowanie nauczycieli do dostarczania dzieciom prawidłowego wzorca zachowań w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnego obrazu siebie, uczenia się rozpoznawania uczuć i rozwijania sposobów radzenia sobie z nimi.

 

Program szkolenia:

  • Złość, agresja, przemoc
  • Mechanizmy zachowań agresywnych i przemocy
  • Charakterystyka ofiar, sprawców i świadków agresji
  • Metody zapobiegania agresji i przemocy w szkole 
  • Charakterystyka i diagnozowanie sytuacji przemocy rówieśniczej
  • Działania wspierające stosowane metody przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
  • Mechanizm i stopień nasilenia złości,
  • Metody (fizjologiczne, umysłowe, behawioralne) opanowywania złości
  • Budowanie indywidualnych planów radzenia sobie ze złością

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

konf002
konf009
przegld005
konf003
konf001
konf005

Formularz zgłoszeniowy

formularz