niepełnosparwanosc

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z  § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program studiów jest zgodny rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standRead More…

logos

Logopedia

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawcRead More…

tyfolopefgaaga

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) CEL STUDIÓW:  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą słabowidzącą i niewidomą w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, dydaktyki specjalnej oraz wiedzy praktycznej zgodnie z Rozporządzeniem MinistrRead More…

downzes

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółoRead More…