Wykłady interaktywne

Aktualności

03.06.2020  środa, 17:00-19:00

SZKOLENIE / WEBINAR DLA LOGOPEDÓW

Rejestracja: formularz zgłoszeniowy

TEMAT: Dyslalia – diagnoza i terapia logopedyczna głosek dentalizowanych

PROGRAM:

  1. Charakterystyka fonetyczna trzech szeregów głosek dentalizowanych
  2. Seplenienie w klasyfikacjach logopedycznych
  3. Rodzaje seplenienia
  4. Metodyka postępowania diagnostycznego wobec pacjenta z seplenieniem
  5. Terapia logopedyczna seplenienia
  6. Przykłady dziecięcych realizacji głosek dentalizowanych
  7. Pytania uczestników

PROWADZĄCA: mgr Julita Sobańska, surdologopeda, pedagog-terapeuta


04.06.2020  czwartek, 17:00-18:00

WYKŁAD INTERAKTYWNY

TEMAT:  „Asertywność w relacjach”

Asertywność to postawa wobec siebie, świata i innych osób. Postawa asertywna w relacjach, wyraża się zachowaniem pozwalającym zachować szacunek do siebie i innych osób, pomaga w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych. Asertywność pomaga wyrażać i przyjmować opinie i uczucia z zachowaniem godności i szacunku wobec siebie i innych.

Prowadząca wykład: mgr Bożena Andrychowicz

Rejestracja: formularz zgłoszeniowy