Plan daltoński

Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Adresaci: studenci, dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, świetlic oraz wszyscy zainteresowani koncepcją planu daltońskiego; Cel szkolenia: poznanie założeń teoretycznych oraz praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w edukacji prCzytaj więcej…