Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – online

Prześlij zgłoszenia on-line Cel kursu Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Podczas szkolenia poznasz podstawy prawa pracy, przepisów bhp i innych aktów prawnych dotyczących nauki zawodu. Przekażemy Ci wiedzę psychologCzytaj więcej…

Bezpłatny webinar – Izolacja, depresja, wykluczenie dziecka w sytuacji zdalnego nauczania

Szkolenie dla nauczycieli mające na celu pomóc nauczycielom w rozpoznawaniu depresji u dzieci i młodzieży, zrozumieniu ich stanu psychicznego. Szkolenie ma również pomóc nauczycielom w codziennej pracy z uczniem depresyjnym i formom możliwej pomocy ze strony szkoły. Prowadząca szkolenie: mgr Bożena Andrychowicz Formularz zgłoszeniowy – kliknij aby wypełnić – zapisy wCzytaj więcej…

Bezpłatny webinar – Stres i wypalenie zawodowe

18 stycznia 2021 @ 17:00 – 18:00 Szkolenie bezpłatne Stres jest częścią naszego życia. Ojciec psychologii stresu Hans Selye powiedział, że “Całkowita wolność od stresu to śmierć”. Stresu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Naukowcy i praktycy zastanawiają się jak przejąć nad nim kontrolę i zaradzić jego negatywnym skutkom. Wypalenie zawodowe jest jednym z największych zaCzytaj więcej…

inspektor BHP

Kim jest inspektor BHP i jakie funkcje pełni?

Jaka jest rola inspektora BHP? Inspektor BHP, czyli służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jest pracownikiem w odrębnej komórce danego zakładu pracy. Jego celem jest przede wszystkim minimalizowanie lub całkowite niwelowanie zagrożeń na danym stanowisku pracy. Działa on na mocy uzyskanych uprawnień w zgodzie z panującymi w kraju przepisami. Jego funkcje i zadania są dosyć rozległe.Czytaj więcej…