ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Centrum Usług Dydaktycznych
zaprasza do udziału w szkoleniach:

 

Ochrona danych osobowych w szkole według RODO”

Program szkolenia:

1. Nowe podstawy prawne regulujące ochronę danych osobowych w szkole.

2. Zmiany dotyczące przesłanek przetwarzania danych osobowych.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – co zmieni w tym zakresie RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych dzieci.

5. Obowiązki dyrektora szkoły po wejściu w życie RODO:

a) obowiązek powołanie inspektora ochrony danych osobowych i jego zadania;
b) dokumentowanie czynności związanych z przetwarzaniem;
c) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z zasadą rozliczalności;
d) obowiązek informacyjny w rozszerzonym zakresie, retencja danych osobowych.

6. Nowe w prawa osób, których dane dotyczą.

7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – zmiany.

8. Środki ochrony prawnej (skarga do sądu, skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Administracyjne kary pieniężne.

WYKŁADOWCA: Magdalena Borowik -  mianowany urzędnik służby cywilnej, specjalista ds. kadr w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

 Szkolenia odbędą się dnia

1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 1400 (2 godziny)  oraz

1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 1630 (2 godziny)


Koszt szkolenia: 100zł

Miejsce szkolenia: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
                                            ul. Witolda 11a 35-302 Rzeszów

 Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024

 Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy na temat obowiązków dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych, w związku ze stosowaniem, od 25 maja 2018r.,  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).