ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

KOMPETENCJE SPOŁECZNE OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH w Rzeszowie

zaprasza na
bezpłatne szkolenie dla nauczycieli woj.podkarpackiego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ
Termin: 22 marca 2018 roku.
Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A
Godziny: 15.30 - 18.30
Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88, 501 506 024
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji prosimy o wcześniejsze powiadomienie.