ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Wiosenna promocja

Wiosenna obniżka cen studiów podyplomowych

Przy złożeniu deklaracji uczestnictwa do 7.04.2018r. w biurze placówki

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie  przy ul.Franciszka Kotuli 3a  opłata za studia wynosi:

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 2100zł

- Organizacja i zarządzanie w oświacie - 2500zł

- Surdopedagogika – 2900zł

- Tyflopedagogika – 2900zł

- Geografia – 2900zł

- Przygotowanie pedagogiczne - 2400zł (uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela),

- Biologia – 2900zł

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu -  2900zł

- Oligofrenopedagogika – 2900zł

- Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 3000zł

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 2900zł