ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Bezpłatna konferencja

 
 
Centrum Usług Dydaktycznych,
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej
zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji:

 

 

 

 

 

 

 

„MIĘDZY WOLNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM.  UCZEŃ W SYTUACJI ZAGROŻENIA UZALEŻNIENIEM”

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Tematyka konferencji:

  1. W PUŁAPCE WŁASNEGO CIAŁA, CZYLI O MECHANIZMACH UZALEŻNIEŃ DAWNYCH I WSPÓŁCZESNYCH

          dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka  - profesor nadzw.  WSEiI w Lublinie

  1. NIE DLA NIELETNICH CZYLI O DYNAMICE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

         mjr mgr Waldemar Osowski – mgr psychologii, major służb penitencjarnych, areszt śledczy w Lublinie

  1. IAD WŚRÓD UCZNIÓW CZYLI O ZADANIACH SZKOŁY W PROFILAKTYCE WPŁYWÓW MEDIALNYCH

         dr Małgorzata Sitarczyk- pracownik naukowy WSEiI w Lublinie

 

Konferencja odbędzie się dnia    26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 900

 Miejsce konferencji: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara  Rzeszów,  ul. Witolda 11a

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024