ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole

 
 
 
Centrum Usług Dydaktycznych

zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji:

 

 

 

„PRACA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZKOLE”

 

 

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Tematyka konferencji:

  1. DZIECKO Z FAS W SZKOLE

        dr n. med. Małgorzata Klecka  - specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD

  1. MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE UCZNIÓW Z AUTYZMEM

      dr Katarzyna Wieczorek - wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalista usprawniania osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z autystycznym spektrum zaburzeń

  1. DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

       mgr Elżbieta Telesz- wicedyrektor Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Konferencja odbędzie się dnia

22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 900

Miejsce konferencji: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara,      Rzeszów,  ul. Witolda 11a

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024