PSYCHOLOGIA W SPORCIE DZIECI I MŁODZIEŻY

CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej – zarówno z zakresu psychologii, jak i sportu – istotnej  w pracy z młodymi zawodnikami oraz praktycznych umiejętności psychologicznych ważnych przy współpracy z osobami uprawiającymi sport na różnym poziomie zaawansowania. ADRESACI: Czytaj więcej…

PSYCHOLOGIA SĄDOWA Z ELEMENTAMI MEDIACJI (PO PSYCHOLOGII)

CEL STUDIÓW: Program studiów ma na celu przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, niedostosowania społecznego, kryminologii, wiktymologii, metodyki pracy psychologa sądowego oraz diagnostyki sądowo-penitencjarnej. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do aplikowania wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w ramach praktycznych zadań wymiaru spraCzytaj więcej…

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU (PO PSYCHOLOGII)

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przygotowanie psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w zakresie diagnostyki psycholoCzytaj więcej…

PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

CEL STUDIÓW: Pogłębienie wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne oraz poprawne posługiwanie się metodami i technikami komunikacyjnymi służącymi porozumieniu się z innymi ludźmi. Studia mają również pomóc w zrozumieniu prawidłowości rządzących procesem komunikacji społecznej i dostarczyć umiejętności rozwijania własnych zasobów. Mają także inspirować do podejCzytaj więcej…

PSYCHOLOGIA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH (PO PSYCHOLOGII)

CEL STUDIÓW: Studia przygotowują do wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy w różnych obszarach aparatu sprawiedliwości, szczególnie w charakterze biegłego sądowego. Podstawowe cele studiów dotyczą poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy teoretycznej dotyczącej patomechanizmów funkcjonowania jednostki, rodziny i grupy społecznej niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dzCzytaj więcej…

PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENEDŻERÓW

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kompetencji w zakresie budowania zespołu oraz kierowania zespołami ludzkimi w  działalności biznesowej. Studia “Psychologia Biznesu dla Menedżerów”dają wyjątkowe możliwości rozwoju kariery i nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. ADRESACI:   Na studia zapraszamy osoby, które zajmują się: zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedCzytaj więcej…

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA NAUCZYCIELI

CEL STUDIÓW: Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie  dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie  dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Wychowania dCzytaj więcej…

NEUROLOGOPEDIA

CEL STUDIÓW: Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy. ADRESACI: Adresatami studiCzytaj więcej…

RYTMIKA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i muzyki w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III). Studia pozwCzytaj więcej…

JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

CEL STUDIÓW: Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych. ADRESACI: Czytaj więcej…