Blog

INTEGRACJA SENSORYCZNA

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. ADRESACI:  AdCzytaj więcej…

LEKCJA ENTER. ZIP – ostatnie nabory!!!

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w ostatniej edycji projektu Lekcja.Enter.zip – pt. „NOWY WYMIAR EDUKACJI” Nie trać ostatniej szansy na udział w wyjątkowym projekcie!! Uczestnicy projektu grantowego oprócz szkolenia, otrzymają również wsparcie merytoryczne trenerki/trenera lokalnego m.in. poprzez mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi Czytaj więcej…

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z zasadami funkcjonowania administracji publicznej w jej dualistycznym modelu sfery rządowej, w tym terenowej i samorządowej. Zasadniczym elementem studium będzie wykształcenie u słuchacza umiejętności analizy struktury administracji publicznej i jej funkcjonowania w obszarach takich jak: wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach, Czytaj więcej…

Etyka dla nauczycieli

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielCzytaj więcej…

Przyroda dla nauczycieli

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Przyroda  dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Studia podyplomowe Przyroda  dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Przyrody w szkole podstawowej. Uczestnik kierunku będzCzytaj więcej…

Historia dla nauczycieli

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Historia dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycCzytaj więcej…

Wychowanie fizyczne

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Wychowanie fizyczne przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Czytaj więcej…

Plastyka dla nauczycieli

CEL STUDIÓW:  Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Plastyka  dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywaniCzytaj więcej…

Matematyka dla nauczycieli

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Matematyka dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywaCzytaj więcej…

Język polski dla nauczycieli

CEL STUDIÓW: Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Język polski dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu naCzytaj więcej…