Blog

Plan daltoński

Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Adresaci: studenci, dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, świetlic oraz wszyscy zainteresowani koncepcją planu daltońskiego; Cel szkolenia: poznanie założeń teoretycznych oraz praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w edukacji prCzytaj więcej

szkolenie

Szkolenia w dobie koronawirusa. E-learning odpowiedzią na potrzeby?

Obecna sytuacja na świecie sprawiła, że bezpośrednie spotkania i szkolenia są niemożliwe. Powstały jednak alternatywy, dzięki którym możliwe jest nieustanne pogłębianie swojej wiedzy, bez konieczności opuszczania domu i ryzykowania zachorowaniem. Z całą pewnością e-learning na dobre wpisze się w sposoby zdalnego szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Warto poznać więc mocCzytaj więcej

szkolenie BHP

Zasady przeprowadzania szkoleń BHP w zakładach pracy

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są podstawą przed rozpoczęciem pracy w każdym zakładzie pracy. Dzięki nim wiemy, jak powinniśmy postępować na danym stanowisku, jakie są ograniczenia i zasady pracy. Każdy pracownik jest zobowiązany przejść owo szkolenie, dzięki czemu jego praca na danym stanowisku będzie odbywała się zgodnie z ustalonymi z góry wytycznymi i zasadami. Czytaj więcej