szkolenie

Szkolenia w dobie koronawirusa. E-learning odpowiedzią na potrzeby?

Obecna sytuacja na świecie sprawiła, że bezpośrednie spotkania i szkolenia są niemożliwe. Powstały jednak alternatywy, dzięki którym możliwe jest nieustanne pogłębianie swojej wiedzy, bez konieczności opuszczania domu i ryzykowania zachorowaniem. Z całą pewnością e-learning na dobre wpisze się w sposoby zdalnego szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Warto poznać więc mocCzytaj więcej…

szkolenie BHP

Zasady przeprowadzania szkoleń BHP w zakładach pracy

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są podstawą przed rozpoczęciem pracy w każdym zakładzie pracy. Dzięki nim wiemy, jak powinniśmy postępować na danym stanowisku, jakie są ograniczenia i zasady pracy. Każdy pracownik jest zobowiązany przejść owo szkolenie, dzięki czemu jego praca na danym stanowisku będzie odbywała się zgodnie z ustalonymi z góry wytycznymi i zasadami. Czytaj więcej…

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Sposoby doskonalenia zawodowego nauczycieli

Każdy dobry nauczyciel wie, że musi nieustannie poszerzać swoją wiedzę o nowe informacje, bądź nawet musi szkolić się w nowych obszarach, by sprostać zadaniom, jakie stawiają przed nim uczniowie. Szkolenia dla nauczyciela są także bardzo ważne, ponieważ poszerzają informacje nauczyciela o zagadnienia, które są ważne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, a tym samym niezbędne do Czytaj więcej…