studia podyplomowe

Czy studia podyplomowe mogą podwyższyć atrakcyjność kandydata na rynku pracy?

Aktualności Blog

Studia podyplomowe to doskonałe rozwiązanie dla osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy. Sprawdźmy, na czym polega idea studiów podyplomowych, i kto powinien skorzystać z możliwości dokształcenia.

Specyfika studiów podyplomowych

Studia podyplomowe to forma kształcenia dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Harmonogram roku akademickiego jest zbieżny z tokiem standardowych studiów – trwa dwa semestry i kończy się obroną pracy podyplomowej. Na koniec absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dlaczego warto zdecydować się na studia?

Podstawowym powodem podjęcia studiów podyplomowych jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Główną motywacją studentów są finanse i możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych. Wybierając odpowiedni kierunek, bardzo dokładnie przestudiować program oraz opis ścieżek kariery absolwentów. Biorąc pod uwagę specyfikę studiów podyplomowych, należy kierować nie tylko względami finansowymi, ale i własnymi zainteresowaniami. Połączenie czynnika finansowego z pasjami to gwarancja przyszłych sukcesów zawodowych.

Bardzo istotną korzyścią wynikającą z podjęcia nauki na studiach podyplomowych jest możliwość rozwoju intelektualnego, zawarcia nowych znajomości (nierzadko zawodowych) oraz stworzenie sieci kontaktów, które mogą przydać się w późniejszej pracy zawodowej.

Jak wybrać kierunek podyplomowy?

Wybór kierunku podyplomowego nie może być przypadkowy. Ważne, aby pokrywał się z wykonywaną pracą, uzupełniał posiadaną wiedzę, a jednocześnie otwierał szersze perspektywy zawodowe i nowe obszary działalności. Przykładowo, informatycy często wybierają kierunki związane z jakością, projektami, finansami lub zarządzaniem strategicznym. Osoby, pracujące w branży finansowej, najczęściej pogłębiają swoją wiedzę o standardy i metody wytwarzania systemów IT. Ważne, aby kierunek nie powielał wiedzy zdobytej na studiach, ale pogłębiał kluczowe zagadnienia lub czerpał z nauk pokrewnych.