Formuły matematyczne w języku Latex

Aktualności

Celem warsztatów jest wprowadzenie i/lub rozszerzenie znajomości języka formuł matematycznych LaTeX. W ramach działań podejmowanych na warsztatach omawiane będą podstawowe narzędzia, które mogą służyć do implementacji formuł matematycznych w przebiegu lekcji oraz wskazane będą możliwości samego języka w usprawnianiu pracy prowadzącego zajęcia.

Odbiorcy:

Dyrektorzy szkół, nauczyciele wszystkich typów szkół (w tym akademiccy), trenerzy, konsultanci edukacyjni, korepetytorzy.

Program:

  1. Możliwości LaTeX – prezentacja typowej aktywności na lekcji chemii/fizyki/matematyki.
  2. Co jest potrzebne, by rozpocząć pracę z LaTeX? Darmowe narzędzia
  3. W jaki sposób odnaleźć moduł Math?
  4. Jak zapisywać formuły matematyczne? Przegląd najczęściej wykorzystywanych zapisów
  5. Jak zapisać prezentację z elementami LaTeX?
  6. Czy jest możliwe, by korzystać z LaTeX bezpośrednio na zajęciach?
  7. Jak efektywnie korzystać z LaTeX – porady.

Liczba godzin: 4

Termin warsztatów będzie ustalony po zebraniu grupy.

Warsztaty będą realizowane na trzech poziomach:
– początkujący (stacjonarnie),
– średnio – zaawansowany (on-line),
– zaawansowany (on-line).

Zapisy –  kingad@cud.rzeszow.pl,   tel. 501-506-024