Geografia

Cel studiów

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii  na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy uzyskują przygotowanie merytoryczne z zakresu astronomicznych podstaw geografii, geologii, gleboznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska, kartografii, geografii fizycznej, społeczno-gospodarczej, regionalnej, teledetekcji oraz dydaktyki geografii.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania geografii.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Program

 •  Astronomiczne podstawy geografii
 •  Dydaktyka geografii
 •  Geografia ekonomiczna
 •  Geografia fizyczna Polski
 •  Geografia regionalna Polski
 •  Geografia regionalna świata
 •  Geografia społeczna
 •  Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 •  Geologia z elementami gleboznawstwa
 •  Geomorfologia
 •  Hydrografia
 •  Kartografia i teledetekcja
 •  Meteorologia i klimatologia
 •  Podstawy GIS
 •  Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Geografia

Informacja o praktykach

Regulamin praktyk studiów podyplomowych oraz załącznik do regulaminu

Regulamin

Załącznik do regulaminu 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!