ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Harmonogramy zajęć.

Dostęp do treści wymaga stosownych uprawnień.

Załóż konto i skontaktuj się z administratorem celem ustalenia praw dostepu.

Harmonogram - Przygotowanie pedagogiczne

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 01.10.2019

01.10.2019 r. - zmiana harmonogramu dla edycji VII

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Bibliotekoznawstwo z informacją naukową​

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 17.09.2019
 
Aktualny harmonogram
 
Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 02.10.2019

02.10.2019 r. - zmiana harmonogramu dla edycji XVI

14.10.2019 r. - zmiana harmonogramu dla edycji XVII i XVIII

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - INTEGRACJA SENSORYCZNA

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 18.09.2019
 
Aktualny harmonogram - materiały dla słuchaczy
 
Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Technika z informatyką

 
 Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 17.09.2019
 
Aktualny harmonogram
 
Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Oligofrenopedagogika

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 14.10.2019

01.10.19 r. - aktualizacja harmonogramu edycji IX

14.10.19 r. - aktualizacja harmonogramu edycji X

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 29.08.2019

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram zajęć - Zintegrowana edukacja

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 02.10.2019

02.10.2019 r. - zmiana harmonogramu dla edycji XIII, XV i XVI

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 14.10.2019

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.