ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Harmonogramy zajęć.

Dostęp do treści wymaga stosownych uprawnień.

Załóż konto i skontaktuj się z administratorem celem ustalenia praw dostepu.

Harmonogram - Przygotowanie pedagogiczne

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 09.04.2019

Akttualizacja harmonogramów dla grup VI i VII

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 02.04.2019

02.04.2019 r. - aktualizacja harmonogramu dla edycji XV oraz XVI

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Terapia pedagogiczna

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 26.03.2019 dla edycji V

Aktualny harmonogram 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Oligofrenopedagogika

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 09.04.2019

09.04.2019 - aktualizacja harmogramu dla edycji VIII

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 29.03.2017

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 09.04.2019 !!! - sale na wrzesień

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram zajęć - Zintegrowana edukacja

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 26.03.2019

26.03.2019 - aktualizacja harmonogramu dla grupy XIII

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.