ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Harmonogramy zajęć.

Dostęp do treści wymaga stosownych uprawnień.

Załóż konto i skontaktuj się z administratorem celem ustalenia praw dostepu.

Harmonogram - Przygotowanie pedagogiczne

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 07.05.2019

Akttualizacja harmonogramów dla grup VI i VII

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 21.05.2019

21.05.2019 r. - aktualizacja harmonogramu dla edycji XV

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Terapia pedagogiczna

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 7.05.2019 dla edycji V

Aktualny harmonogram 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Oligofrenopedagogika

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 07.05.2019

07.05.2019 - aktualizacja harmogramu dla edycji XI

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 29.03.2017

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 21.05.2019 - zajęcia 25-26.05.2019 odwołane

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram zajęć - Zintegrowana edukacja

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 24.06.2019

24.06.2019 - aktualizacja harmonogramu dla grupy XIV - zajęcia 29-30.06.2019 - odwołane

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.