dyrektor szkoły

Jak zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do zarządzania szkołą?

Blog

Czy każdy może zostać dyrektorem szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej? Oczywiście, że nie. By objąć takie stanowisko, trzeba mieć odpowiednią wiedzę i, co najważniejsze, udokumentowane kwalifikacje potwierdzające właściwe przygotowanie do zawodu. Zarządzanie szkołą to zadanie trudne i niezwykle odpowiedzialne. Właśnie dlatego osoba aspirująca na dyrektora powinna móc pochwalić się naprawdę dobrym CV.

Jakie kwalifikacje są niezbędne do objęcia stanowiska dyrektora szkoły?

Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły powinien mieć wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub inny równorzędny. Kluczowe jest też przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.

Jako przedstawiciele placówki zajmującej się doskonaleniem nauczycieli przypominamy – jeśli osoba planująca ubiegać się o objęcie stawiska dyrektora w szkole nie ma kwalifikacji nauczycielskich, może ona wziąć udział w procesie rekrutacji, natomiast wyłącznie jako pracownik niepedagogiczny, czyli menadżer. Powinna ona jednak spełniać pozostałe wymogi, które są jej stawiane.

Czy przyszły dyrektor szkoły musi mieć ukończone studia z zakresu zarządzania?

Co ciekawe, kandydat na stanowisko dyrektora szkoły powinien mieć ukończone studia z zakresu zarządzania: pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite magisterskie bądź studia podyplomowe. Nieistotny jest rodzaj zarządzania, co oznacza, że wystarczające są np. studia „Zarządzanie i marketing”.

Jeśli kandydat nie ma ukończonych takich studiów, a ukończył kurs kwalifikacyjny prowadzony w placówce doskonalenia nauczycieli i spełnia pozostałe wymogi, nadal może starać się o objęcie stanowiska dyrektora. Ważne natomiast, by wspominany kurs dotyczył bezpośrednio zarządzania oświatą.