KURS KWALIFIKACYJNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Kursy

Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.)

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie  oraz  daje  pełne  kwalifikacje  do  pełnienia   funkcji   dyrektora  placówki   oświatowej  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim  powinna  odpowiadać  osoba  zajmująca stanowisko  dyrektora  oraz  inne  stanowisko  kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Czas trwania kursu: 2 semestry, 210 h

 

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na Twoje pytania!