Muzykować każdy może – zabawy dla najmłodszych.

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line przy współpracy ze Szkołą Podstawową im Ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej

Muzyka towarzyszy nam przez całe życie. Pomaga zrozumieć świat, ludzkie emocje, wspomaga rozwój mowy ojczystej i naukę języków obcych, rozwija myślenie dywergencyjne.

Muzyka to klucz do duszy – mawiają poeci. A pedagodzy mawiają z kolei, że jest to narzędzie efektywnego pobudzania rozwoju najmłodszych. Gdyby wziąć pod uwagę dwa punkty widzenia na raz, płynie z nich jeden wniosek: muzyka to wartościowe narzędzie w pracy nauczyciela. I wcale nie takie wymagające, jak mogłoby się wydawać.

Termin szkolenia: 17.06.2021- godzina 18.00

Prześlij zgłoszenia on-line

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog