Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

Adresaci:

  • Obecni nauczyciele lub przyszli nauczycieli nieposiadający przygotowania pedagogicznego, a także socjolodzy, pracownicy socjalni i inne osoby, potrzebujące uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne,
  • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.

Formularz zgłoszeniowy
na kierunki rozpoczynające się

w semestrze letnim 2020/2021

Składając dokumenty w biurze do 12.03.2021 – 200zł rabatu

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog