Władza rodzicielska i co z niej wynika?

Cele: Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z władzą rodzicielską, zapoznanie z procedurami dotyczącymi tematu oraz z podstawowymi zasadami postępowania w różnych sytuacjach.

Odbiorcy:

Dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele i inni zainteresowani.

Program:

  • Prawa i obowiązki rodziców.
  • Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.
  • Opiekun prawny.
  • Procedury związane z piecza zastępczą.
  • Zagadnienia związane z obowiązkiem alimentacyjnym oraz dziedziczeniem.
  • Opieka prawna w praktyce.

Liczba godzin: 1

Termin szkolenia: 8.04.2021

Prześlij zgłoszenia on-line

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog