ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Adresaci

  • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Zakres treści

  1. Turystyka i krajoznawstwo w pracy wychowawczej szkoły/placówki.
  2. Uregulowania prawne organizacji wycieczek i obozów wędrownych.
  3. Organizacja wycieczek szkolnych/obozów wędrownych.
  4. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek/obozów wędrownych.
  5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

 

Przewidywane efekty szkolenia

 

Uczestnicy:

  • nabędą uprawnienia do kierowania wycieczką szkolną/obozem wędrownym
  • nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania i zorganizowania wycieczki/obozu wędrownego.
Liczba godzin
10
Odpłatność
50,00 zł
Liczba uczestników w grupie
15—20