ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Adresaci

  • instruktorzy praktycznej nauki zawodu
  • opiekunowie praktyk zawodowych
  • wykładowcy kursów nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych

 

Zakres treści

  • Psychologia.
  • Pedagogika.
  • Metodyka nauczania — podstawy dydaktyki ogólnej, dydaktyka szczegółowa.
  • Praktyka metodyczna.

 

Przewidywane efekty szkolenia Uczestnicy:

  • nabędą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu,
  • praktyk zawodowych,
  • wykładów na kursach nabędą umiejętność planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

Liczba godzin 80

 

Liczba uczestników w grupie:
10—15