Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cel studiów

Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki są przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w placówkach szkolnictwa specjalnego. Słuchacze racjonalnie programują i podejmują skuteczne działania rewalidacyjne i psychokorekcyjne w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym. Słuchacz planuje pracę dydaktyczno-wychowawczą z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo, trafnie dobiera i stosuje współczesne formy i metody kształcenia, podejmuje czynności diagnostyczne w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo trudności w uczeniu się.

Adresaci

osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne;

Informacje

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

– Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– Kserokopii dowodu osobistego,

– Wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów) 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 17 856 92 88
e-mail: kingad@cud.rzeszow.pl, biuro@cud.rzeszow.pl

Opłaty

  • Niezmienne czesne
  • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
  • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!