Plan daltoński

Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Aktualności

Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Adresaci: studenci, dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, świetlic oraz wszyscy zainteresowani koncepcją planu daltońskiego;

Cel szkolenia: poznanie założeń teoretycznych oraz praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Liczba godzin: 4 godzin dydaktycznych

Forma: online

Prowadzący: dr Joanna Markut

Dokument: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Przebieg szkolenia:

  1. Wprowadzenie w idee planu daltońskiego Helen Parkhurst
  2. Filary edukacji daltońskiej
  3. Organizacja pracy, motywacja i wizualizacja
  4. Pomoce daltońskie – jak je przygotować? Jak z nich korzystać?
  5. Instrukcje i zadania wg. planu daltońskiego
  6. Organizacja przestrzeni placówki

Szkolenie prowadzi:

dr Joanna Markut– absolwentka studiów pedagogicznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej; studia doktoranckie ukończyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, obecnie nauczycielka wychowania przedszkolnego wprowadzająca w życie ideę Daltona oraz nauczyciel akademicki; autorka kilkunastu artykułów naukowych, ukończyła certyfikowane szkolenia z zakresu pedagogiki planu daltońskiego, uczestniczka międzynarodowych konferencji daltońskich, twórcza nauczycielka zainspirowana pedagogiką planu daltońskiego.

Plan daltoński jest ideą, koncepcją indywidualnej pracy uczniów, której twórczynią jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst, zdobywającą coraz większe uznanie wśród dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przeżywa obecnie swój renesans nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, czego wyrazem jest stale rosnąca liczba placówek oświatowych pracujących wg. tej idei. Szkoły i przedszkola daltońskie powstają w Holandii, Turcji, Chinach, Austrii, Czechach a także w Polsce. Plan daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości każdego ucznia, pozwala na indywidualizację pracy, budzi inicjatywę, samodzielność w myśleniu i działaniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności, rozwija współpracę w grupie.  Jest innowacyjnym podejściem w edukacji, podkreśla znaczenie samodzielnego uczenia się, uczenia się we współpracy oraz odpowiedzialności uczniów za podejmowane zadania. Rozwija w wychowankach cztery ważne kompetencje: samodzielność, odpowiedzialność, współpracę i refleksję. Któż z Rodziców nie chciałby, aby jego dziecko było samodzielne, odpowiedzialne a przy tym potrafiło współpracować z innymi?

Dalton pozwala spojrzeć na dziecko z innej perspektywy. Zmienia rolę nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym z lidera na trenera. Dostarcza niezbędnych narzędzi, aby nauka przebiegała w sposób ciekawy, w przyjaznej atmosferze. Interesuje się nim coraz większa grupa dyrektorów placówek oświatowych- innowatorów oraz ambitnych nauczycieli, którzy chcą wprowadzać pozytywne zmiany w edukacji.

Szkolenie składa się z 6 obszarów tematycznych. W czasie szkolenia uczestnik pozna podstawowe założenia planu daltońskiego, filary edukacji daltońskiej: samodzielność, odpowiedzialność, współpracę i refleksję oraz sposoby na ich realizację w praktyce. Dowie się Jak organizować pracę w grupie przedszkolnej/klasie?, Jak indywidualizować pracę uczniów?, Jak ich motywować?, Na czym polega wizualizacja w edukacji?. Uczestnik szkolenia pozna pomoce daltońskie oraz dowie się, jak może je samodzielnie przygotować i jak z nich korzystać. Będzie potrafił przygotować własne instrukcje i zadania wg. planu daltońskiego oraz będzie wiedział, jak zorganizować przestrzeń edukacyjną. Pozna wiele praktycznych przykładów i wskazówek niezbędnych do rozpoczęcia pracy wg. koncepcji planu daltońskiego. W przyszłości dla osób, które ukończą szkolenie I stopnia i będą pracować wg. zasad planu daltońskiego planowane jest szkolenie II stopnia.