Planowanie pracy młodego nauczyciela

Podstawy prawne regulujące pracę nauczyciela

 • dokumenty wewnątrzszkolne: obowiązki i prawa nauczyciela
 • rozporządzenia MEN: prawne aspekty pracy nauczyciela

Organizacja warsztatu pracy i planowanie pracy dydaktyczno-metodycznej

 • planowanie pracy nauczyciela w kontekście wymagań podstawy programowej i programu szkoły
 • program nauczania i materiały metodyczne do realizacji programu
 • prowadzenie dokumentacji nauczyciela
 • założenia metodyczne jednostki lekcyjnej i cyklu zajęć
 • sposoby oceniania i sprawdzania

Sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych w praktyce nauczyciela

 • przyczyny sytuacji trudnych w zawodzie nauczyciela i strategie radzenia sobie ze stresem
 • korzystanie z własnych zasobów uruchamiania pozytywnych stanów emocjonalnych
 • kontrolowanie stresu
 • stres i jego związek z wypaleniem zawodowym

Metody i formy wspierające uczenie się

 • aktywność ucznia warunkiem skutecznego uczenia się
 • istota i cel stosowania wybranych metod i technik aktywizujących
 • czynniki wpływające na skuteczność uczenia się

Rozwój zawodowy nauczyciela

 • Warsztat pracy nauczyciela – wiedza, umiejętności, predyspozycje osobiste
 • Dorobek zawodowy – sposoby dokumentowania (portfolio)
 • Procedury awansu zawodowego

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na Twoje pytania!