Platforma e-learningowa

Aktualności

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych.

Resort nauki poinformował, że aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, wprowadzone rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Intensywne prace dotyczące umożliwienia kształcenia na odległość dla wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych zostały podjęte w naszej placówce.

Od 23 marca 2020r. postaramy się wprowadzić kursy e-learningowe dla wszystkich grup.

Stopniowo będziemy zwiększać liczbę materiałów dostępnych online, tak by zajęcia, które mogą być zrealizowane w formie online odbyły się mimo zawieszenia zajęć kontaktowych z nauczycielem.

Każdy słuchacz otrzyma login i hasło wraz z linkiem do strony e-learningu.