Prawo oświatowe dla nauczycieli

 

Bezpieczeństwo, prawo i organizacja w szkole

Cel szkolenia

 • Uczestnicy poznają podstawowe akty prawa obowiązujące nauczyciela 
 • Zapoznają się z dokumentacją przebiegu nauczania
 • Dowiedzą się, w jaki sposób dokumentować pracę zespołów nauczycielskich

Program szkolenia

 • podstawowe akty prawa obowiązujące nauczyciela.
 • nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami, przestrzeganie zasad obowiązujących w art. 10 Karty Nauczyciela, w tym szczególnie wymagań kwalifikacyjnych,
 • zatrudnienie po przejściu na emeryturę oraz w zespołach szkół,
 • szczególna ochrona nauczyciela wynikająca z ustawy o związkach zawodowych,
 • przepisy prawne regulujące szkolny system oceniania,
 • dokumentacja przebiegu nauczania w świetle obowiązujących przepisów,
 • przestrzeganie przepisów bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • procedura awansu zawodowego nauczycieli; przebieg stażu, nadanie aktu awansu zawodowego z mocy prawa.
 • ocena pracy nauczyciela.
 • odpowiedzialność karna i dyscyplinarna nauczycieli.
 • dokumentowanie pracy zespołów nauczycielskich

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na Twoje pytania!