PROFILAKTYKA, PORADNICTWO I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Aktualności

STUDIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY

Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej

 

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnych metodach diagnozowania różnych form uzależnień, oraz profilaktyki i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych.

ADRESACI: Adresatami studiów są osoby mające wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, przy czym kandydaci, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień co najmniej 2 lata zwolnieni są z praktyki. Kandydaci na studia muszą spełniać następujące kryteria:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim
  • reprezentować następujące kierunki ukończonych studiów: medycyna (oraz pokrewne zawody medyczne), dietetyka, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, teologia, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, filozofia, pielęgniarstwo.

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz ich diagnostyki;
  • metod stosowanych w terapii uzależnień, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta;
  • zaprojektowania i przeprowadzenia terapii, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych;
  • zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, pozostających w związku z programem terapeutycznym.

 

ZAPISY: tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl