Psychologia biznesu dla menedżerów

Cel studiów

Uzyskanie kompetencji w zakresie budowania zespołu oraz kierowania zespołami ludzkimi w działalności biznesowej.

Uzyskane kwalifikacje

Korzyści dla absolwentów

zdobycie umiejętności budowania i integracji zespołu ludzkiego 

zdobycie umiejętności motywowania ludzi do pracy i wykorzystanie potencjału ludzkiego w firmie

nabycie umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych sytuacjach biznesowych (m. in. negocjacje, współpraca i kierowanie, budowanie relacji z klientami) 

konstruktywne radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Dyplom Menedżerski

Program

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Przedsiębiorstwo jako integralny system
 • Władza, przywództwo, kierowanie, jak i kiedy je wykorzystywać?
 • Komunikacja interpersonalna jako uniwersalne narzędzie przedsięwzięć biznesowych
 • Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • Motywowanie pracowników (działania indywidualne, praca zespołowa)
 • Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, rozwiązywanie konfliktów
 • Sztuka prezentacji, perswazji i przemawiania publicznego
 • Psychologia reklamy i pozyskiwania klientów
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Koszty ekonomiczne lekceważenia czynnika ludzkiego w organizacji
 • Etyka w biznesie – to się opłaca
 • Integracja życia rodzinnego i zawodowego

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 2 semestry

Opłaty

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!