Rekrutacja 2021/2022 – specjalna oferta cenowa

Aktualności

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zaprasza na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Przy wypełnieniu deklaracji uczestnictwa do 31.08.2021r.
obniżka czesnego o 200zł  –  Deklaracja – pobierz

Dla osób, które ukończyły już inny kierunek studiów podyplomowych
w Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie dodatkowy rabat
w wysokości 300zł

Deklarację należy pobrać, uzupełnić i przesłać na adres – kingad@cud.rzeszow.pl

Kierunki gotowe do uruchomienia:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Geografia dla nauczycieli
 • Biologia dla nauczycieli
 • Edukacja Informatyczna
 • Integracja sensoryczna
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Doradztwo zawodowe
 • Logopedia
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 • Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Nabór na kierunki w roku akademickim 2021/2022

Formularz zgłoszeniowy
na kierunuki w nowym roku akademickim