Socjoterapia z resocjalizacją

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, do projektowania i realizacji programów socjoterapeutycznych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych jak również w środowisku lokalnym poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie poznawania problemów adaptacyjnych jednostek i grup, usprawniania funkcjonowania społecznego człowieka jak również wspomagania rodzin w różnych sytuacjach kryzysowych. Kwalifikacje zdobyte w toku studiów mogą znaleźć zastosowanie w pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego, z upośledzeniem umysłowym, w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych itp.

Celem uczestnictwa w studiach jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych. Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii są wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności związane z pomaganiem dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym potrzebującym pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

Adresaci

Osoby posiadające studia wyższe (zawodowe, licencjackie, magisterskie) na kierunkach pedagogika, psychologia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

Informacje

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

  • kserokopii dowodu osobistego,

  • wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów).

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!