ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

stpodDla osób legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i zorientowanych na zdobycie nowych lub dodatkowych, udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi standardami kwalifikacji zawodowych, przedstawiamy ofertę studiów podyplomowych:

  Studia Podyplomowe planowane do realizacji
w roku akademickim 2019/2020

 

     Studia podyplomowe:

       Nowy kierunek studiów -  Detektywistyka    NOWOŚĆ

       - Andragogika,

   Studia podyplomowe z zakresu PSYCHOLOGII

 

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 31 w Rzeszowie, ul.Pułaskiego 11 (dawne Gimnazjum nr 1)

 

Studia podyplomowe uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym:

- Surdopedagogika

- Tyflopedagogika

- Terapia pedagogiczna

- Oligofrenopedagogika

- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

- Pedagogika lecznicza

ZAPRASZAMY !!!