ADMINISTRACJA I PRAWO

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Organizacja i zarządzanie oświatą

Sprawnej i twórcza organizacji i zarządzanie szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenie jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowanie regionalnej polityki oświatowej. 

Administracja publiczna

Funkcjonowanie administracji publicznej w jej dualistycznym modelu sfery rządowej, w tym terenowej i samorządowej.

 

Prawo zamówień publicznych

Aktualna wiedza w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów procesu zamówień publicznych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji prawnych UE.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!